ПДВ

Розподіл податкового кредиту сільськогосподарськими підприємствами

З 01.01.2016 р. Законом № 909 для сільськогосподарських підприємств — суб’єктів спеціального режиму оподаткування запроваджено часткове перерахування до бюджету суми ПДВ, що у попередніх роках залишалась у їх розпорядженні. Розмір суми ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету та перерахуванню на спеціальні/поточні рахунки, залежить від виду сільськогосподарської продукції, що реалізується.


СхемаДля визначення сум ПДВ, що підлягають розподілу між державним бюджетом та спеціальними/поточними рахунками платників, сільськогосподарські підприємства повинні визначати суми податкових зобов’язань та податкового кредиту звітного (податкового) періоду за кожним видом зазначених операцій.

При цьому у випадку придбання/виготовлення сільськогосподарськими підприємствами товарів/послуг, основних фондів для їх одночасного використання частково для виробництва зернових і технічних культур та/або частково для виробництва продукції тваринництва, та/або частково для інших сільськогосподарських товарів/послуг такі платники податку здійснюють розрахунок питомої ваги вартості таких зернових і технічних культур, продукції тваринництва та інших сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості всіх сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів (пп. «а» пп. 209.15.1 п. 209.15 ст. 209 Податкового кодексу).

Розрахунок питомої ваги вартості кожного виду сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості постачання всіх сільськогосподарських товарів/послуг здійснюється сільськогосподарськими підприємствами щомісяця у додатку 9 (ДС9) до податкової декларації з ПДВ за формою, затвердженою наказом № 21, в якій відображаються результати діяльності в межах спеціального режиму оподаткування (далі — декларація 0121 — 0123).

З урахуванням значення розрахованої питомої ваги сума сплаченого (нарахованого) ПДВ при придбанні/виготовленні товарів/послуг, основних фондів відноситься до податкового кредиту за операціями із зерновими і технічними культурами та/або операціями з продукцією тваринництва, та/або операціями з іншими сільськогосподарськими товарами/послугами пропорційно частці (питомій вазі), розрахованій у додатку 9 (ДС9) до декларації 0121 — 0123.

У разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством виключно для виробництва одного виду товарів/послуг (зернових і технічних культур або продукції тваринництва, або інших сільськогосподарських товарів/послуг), сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту у зв’язку з таким виготовленням/придбанням повністю відноситься до складу податкового кредиту за відповідним видом операцій.

Для відображення результатів податкового обліку за окремими видами сільськогосподарських операцій у складі декларації 0121 — 0123 передбачено додаток 10 (ДС10), який містить три таблиці:

Таблиця 1

Для операцій із зерновими та технічними культурами

Таблиця 2

Для операцій з продукцією тваринництва

Таблиця 3

Для операцій з іншими сільськогосподарськими товарами/послугами

Розподіл суми податкового кредиту звітного періоду за видами сільськогосподарських операцій здійснюється у відповідних рядках зазначених таблиць виходячи з частки, розрахованої у додатку 9 (ДС9).

Така частка, як уже зазначалося, розраховується щомісяця, а тому і розподіл податкового кредиту здійснюється щомісяця за новим коефіцієнтом. При цьому перерахунку такого коефіцієнта у зв’язку зі зміною напряму використання раніше придбаних товарів/послуг, основних фондів Податковим кодексом не передбачено, як не передбачено перерахунку за результатами року або кварталу.

ПРИКЛАД

Сільськогосподарським підприємством, яке використовує спеціальний режим оподаткування у сфері сільського господарства та подає до контролюючого органу  декларацію 0121, у березні 2016 р. придбано товарів/послуг, основних фондів за ставкою 20% на суму 10 000 грн. для їх одночасного використання для виробництва зернових і технічних культур, продукції тваринництва та інших сільськогосподарських товарів/послуг.

З метою розподілу податкового кредиту платник податку у додатку 9 (ДС9) до  декларації здійснює розрахунок питомої ваги вартості кожного такого виду сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів (березень2015 р. — лютий 2016 р.)

Згідно з розрахунком платника питома вага кожного з видів сільськогосподарської діяльності у загальній вартості постачання сільськогосподарських товарів/послуг становила:

  • зернових і технічних культур — 20%;
  • продукції тваринництва — 50%;
  • інших сільськогосподарських товарів/послуг — 30%.

Таким чином, до податкового кредиту за березень 2016 р. відноситься:

  • за операціями з продажу зернових та технічних культур — 2000 грн. (10 000 × 20% : 100%).

Зазначена сума відображається у колонці А рядка 5.1 таблиці 1 додатка 10 до декларації  із позначкою 0121;

  • за операціями з продажу продукції тваринництва — 5000 грн. (10 000 × 50% : 100%).

Зазначена сума відображається у колонці А рядка 5.1 таблиці 2 додатка 10 до  декларації  із позначкою 0121;

  • за операціями з продажу інших сільськогосподарських товарів/послуг — 3000 грн. (10 000 × 30% : 100%).

Зазначена сума відображається у колонці А рядка 5.1 таблиці 3 додатка 10 до декларації із позначкою 0121.

Загальна сума податкового кредиту 10 000 грн. (2000 грн. + 5000 грн. + 3000 грн.) відображається у рядку 10.1 декларації  із позначкою 0121.

Сума від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, зазначена у рядку 24 декларації із позначками  0121 — 0123 за грудень 2015 р., розподіляється одноразово між рядками 11.1 таблиць 1, 2 та 3 додатка 10 (ДС10) до декларації 0121 — 0123, виходячи з того, для використання в яких саме видах сільськогосподарської діяльності було придбано товари/послуги, за рахунок яких сформовано від’ємне значення з ПДВ за грудень 2015 р. Такий розподіл доцільно здійснити на підставі бухгалтерської довідки.

Якщо за результатами здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності у звітному періоді сільськогосподарським підприємством — суб’єктом спеціального режиму оподаткування визначено від’ємне значення суми ПДВ (різниця між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом за окремим видом діяльності (рядок 4 — рядок 12 будь-якої з таблиць 1, 2, 3 додатка 10 (ДС10) до декларації 0121 — 0123)), така сума від’ємного значення зазначається у рядках 14 відповідних таблиць додатка 10 (ДС10) до декларації 0121 — 0123 та переноситься:

  • до рядків 19 та 21 декларації  0121 — 0123 поточного (звітного) періоду;
  • до рядків 11.1 відповідних таблиць додатка 10 (ДС10) до декларації 0121 — 0123 наступного звітного періоду.

Слід зазначити, що сільськогосподарське підприємство — суб’єкт спеціального режиму оподаткування може визначити від’ємне значення між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом не за всіма видами сільськогосподарської діяльності одночасно. Тобто у декларації  0121 — 0123 одночасно може бути заповнено і 18, і 19 рядки.

При цьому від’ємне значення різниці між сумою податкових зобов’язань та податкового кредиту звітного (податкового) періоду платника податку за окремим видом сільськогосподарської діяльності  включається до складу податкового кредиту наступного (звітного) податкового періоду з цього самого виду сільськогосподарської діяльності та не зменшує позитивне значення різниці між сумою податкових зобов’язань та податкового кредиту звітного (податкового) періоду за іншими видами сільськогосподарської діяльності платника.

Також сума ПДВ, що підлягає розподілу до сплати в бюджет та до перерахування на спеціальні/поточні рахунки, визначатиметься лише за тим видом сільськогосподарської діяльності, за яким платником визначено позитивну різницю між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42