Соціальне страхування

Розрахунок середньої зарплати для обчислення пенсії

Жінка через півроку виходить на пенсію. Для визначення розміру пенсії хоче врахувати заробітну плату за періоди роботи з 01.07.2000 р., однак з 01.03.2005 р. по 31.08.2006 р. вона перебувала у відпустці по догляду за онукою до досягнення нею трирічного віку, а з 01.06.2007 р. по 31.08.2007 р. отримувала допомогу по безробіттю. Має 32 роки страхового стажу. Чи виключатимуться зазначені періоди при розрахунку середньої заробітної плати?


За вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсії, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключаються періоди до 60 календарних місяців страхового стажу, з урахуванням будь-яких періодів незалежно від перерв, що включаються до страхового стажу згідно з частиною третьою ст. 24 Закону про пенсійне страхування (тобто неповні місяці роботи), та будь-якого періоду страхового стажу підряд за умови, що зазначені періоди в сумі становлять не більш як 10% тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. Додатково за бажанням особи можуть виключатися періоди строкової військової служби, навчання, догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, за дитиною до досягнення нею трирічного віку. У всіх випадках період, за який враховується заробітна плата, не може бути меншим, ніж 60 календарних місяців.

На прикладі здійснимо оптимізацію заробітної плати цієї жінки.

♦ Приклад

Припустимо, що жінка виходить на пенсію в лютому 2012 р. Тобто для обчислення розміру пенсії буде враховано її заробітну плату за весь період страхового стажу з 01.07.2000 р. по 31.01.2012 р. за даними системи персоніфікованого обліку. Страховий стаж — 32 роки (384 місяці). 10% тривалості страхового стажу становлять 38 місяців. Тобто з періоду, за який наведено заробітну плату (139 місяців), можна виключити період до 38 місяців, у якому отримана заявницею заробітна плата є найнижчою.

Перш за все незалежно від перерв виключаються місяці роботи, неповні через прийняття на роботу та звільнення з роботи або у разі сплати страхових внесків у розмірі меншому, ніж мінімальний страховий внесок. У нашому випадку це, наприклад, лютий 2003 р., грудень 2004 р., травень 2007 р. (3 місяці).

Далі з підрахунку виключається період, який становить 35 місяців підряд (38 — 3), із найнижчою заробітною платою. Припустимо, це період з 01.06.2007 р. по 30.04.2010 р. (у тому числі період отримання допомоги по безробіттю).

Додатково (понад 10% тривалості страхового стажу) із підрахунку виключається період догляду за онукою, коли жінка отримувала допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, з 01.03.2005 р. по 30.08.2006 р. — 18 місяців.

У результаті проведеної оптимізації розмір пенсії цієї жінки буде обчислено з урахуванням заробітної плати за періоди роботи з 01.07.2000 р. по 31.01.2003 р., з 01.03.2003 р. по 30.11.2004 р., з 01.01.2005 р. по 28.02.2005 р., з 01.09.2006 р. по 30.04.2007 р., з 01.05.2010 р. по 31.01.2012 р., що становить 83 місяці (не менше 60 місяців), тобто періоди, в яких заробіток був найнижчим, виключатимуться із розрахунку середньої заробітної плати для призначення пенсії.