Рентна плата

Код водного об’єкта

Який код водного об’єкта зазначається у р. 6 додатка 5 «Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води» до податкової декларації з рентної плати у разі використання поверхневих та підземних вод (у тому числі вод, які входять виключно до складу напоїв)?


Наказом № 719 затверджено форму податкової декларації з рентної плати (далі — декларація), невід’ємною частиною якої є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування.

Водокористувачі, які задовольняють визначеним п. 255.1 ст. 255 Податкового кодексу ознакам платника рентної плати за спеціальне використання води (далі — платники), обчислюють податкові зобов’язання з рентної плати за спеціальне використання води (далі — Рентна плата) у додатку 5 до декларації.

Розрахунки складаються окремо для кожного типу водних об’єктів, води яких використовуються платником.

Платники ідентифікують тип водних об’єктів та зазначають код водного об’єкта у р. 6 Розрахунку із застосуванням інформації додатка 16 до декларації «Кодифікація водних об’єктів за типом водного об’єкта та напрямом використання води, згідно з розділом ІХ Податкового кодексу України».

Так, ст. 1 Водного кодексу визначено, що:

  • води підземні — це води, що знаходяться нижче рівня земної поверхні в товщах гірських порід верхньої частини земної кори в усіх фізичних станах;
  • води поверхневі — це води різних водних об’єктів, що знаходяться на земній поверхні.

Платники, які здійснюють використання обсягів води підземних водних об’єктів, у тому числі джерел (у розумінні місць природного або штучного виходу підземних вод на денну поверхню), які у порядку, визначеному законодавством, віднесено до водних об’єктів загальнодержавного значення (далі — підземні водні об’єкти загальнодержавного значення), а також провадять або не провадять господарську діяльність із транспортування та/або постачання обсягів таких вод з підземних водних об’єктів загальнодержавного значення споживачам, у р. 6 Розрахунку зазначають код «1.1.1».

Платники, які здійснюють використання обсягів води, видобутої з поверхневих водних об’єктів, які у порядку, визначеному законодавством, віднесено до водних об’єктів загальнодержавного значення (далі — поверхневі водні об’єкти загальнодержавного значення), а також провадять або не провадять господарську діяльність з транспортування та/або постачання обсягів таких вод з поверхневих водних об’єктів загальнодержавного значення споживачам, у р. 6 Розрахунку зазначають код «1.3.1».

Платники, які здійснюють використання обсягів води, видобутої як із поверхневих, так і підземних водних об’єктів, які у порядку, визначеному законодавством, віднесено до водних об’єктів загальнодержавного значення (далі — змішані джерела водопостачання загальнодержавного значення), а також провадять або не провадять господарську діяльність з транспортування та/або постачання обсягів таких вод із змішаних джерел водопостачання загальнодержавного значення споживачам, керуючись п. 255.10 ст. 255 Податкового кодексу, складають два окремих розрахунки (за джерелами походження обсягів води) із зазначенням у р. 6 Розрахунку кодів:

  • «1.1.1» — у частині обсягів використаної води, видобутої з підземних водних об’єктів загальнодержавного значення, або обсягів, що визначаються як частка підземних вод у загальному обсязі спожитих вод із змішаних джерел водопостачання загальнодержавного значення, де частка підземних вод визначається у технічній документації первинного водокористувача;
  • «1.3.1» — у частині обсягів використаної води, видобутої з поверхневих водних об’єктів загальнодержавного значення, або обсягів, що визначаються як частка поверхневих вод у загальному обсязі спожитих вод із змішаних джерел водопостачання загальнодержавного значення, де частка підземних вод визначається у технічній документації первинного водокористувача.

Аналогічно у разі використання платниками води, видобутої з водних об’єктів місцевого значення, у р. 6 Розрахунку зазначаються коди «1.2.1» та (або) «1.3.2».

Платники, які здійснюють використання обсягів води, отриманої із змішаних джерел водопостачання, обчислюють податкові зобов’язання з Рентної плати із застосуванням ставок Рентної плати, встановлених для водних об’єктів, обсяги води яких формують такі змішані джерела (підпункти  255.5.1, 255.5.2 п. 255.5 ст. 255 Податкового кодексу).

Платники, які здійснюють використання води, обсяги якої входять виключно до складу напоїв, у р. 6 Розрахунку зазначають для таких обсягів води коди «2.1.1» «джерела та підземні водні об’єкти загальнодержавного значення» та/або «2.2.1» «джерела та підземні водні об’єкти місцевого значення» (залежно від напряму використання води, отриманої з водних об’єктів) та застосовують ставки Рентної плати, визначені пп. 255.5.6 п. 255.5 ст. 255 Податкового кодексу.

Платники, які здійснюють використання води, яка входить виключно до складу напоїв, отриманої із змішаних джерел водопостачання, складають два розрахунки (окремо для кожного джерела водопостачання), в яких зазначають відповідно коди:

  • «2.1.1» — «джерела та підземні водні об’єкти загальнодержавного значення» та/або
  • «2.2.1» — «джерела та підземні водні об’єкти місцевого значення» (залежно від напряму використання води, отриманої з водних об’єктів).