Рентна плата

Використання води шляхом забору з водних об’єктів

Який порядок подання податкової звітності з Рентної плати для суб’єкта господарювання, який здійснює використання води шляхом забору з водних об’єктів?


Відповідно до п. 255.1 ст. 255 Податкового кодексу водокористувачі, зокрема суб’єкти господарювання, незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи — підприємці, які використовують обсяги води, що отримані шляхом забору води з водних об’єктів, належать до платників Рентної плати.

Платник, у тому числі Рентної плати, зобов’язаний стати на облік у контролюючих органах у порядку, встановленому законодавством України (пп. 16.1.1 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу).

Згідно з п. 63.3 ст. 63 цього Кодексу платники податків підлягають взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Об’єктами оподаткування і об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням, є майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів. Такі об’єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідним розділом цього Кодексу.

Зокрема, для платників Рентної плати об’єктом оподаткування визначено фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі. Водночас об’єктом, пов’язаним з оподаткуванням Рентною платою, є водний об’єкт, з якого здійснюється забір води, що споживається водокористувачем.

Доходи від Рентної плати за обсяги води з водних об’єктів загальнодержавного значення розподіляються між державним та місцевим бюджетами. Зокрема, 50% Рентної плати зараховуються до доходів загального фонду обласних бюджетів користувачами води за місцем її забору (п. 3 ст. 66 Бюджетного кодексу).

Для забезпечення єдиного підходу до здійснення обліку платників Рентної плати та подання податкової звітності з Рентної плати припис пп. 257.3.4 п. 257.3 ст. 257 Податкового кодексу в частині подання платником Рентної плати податкової звітності за місцем податкової реєстрації необхідно застосовувати з урахуванням п. 63.3 ст. 63 цього Кодексу, тобто за неосновним місцем обліку — місцезнаходженням водних об’єктів або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність з використанням обсягів води, отриманих шляхом забору з таких водних об’єктів.

Таким чином, суб’єкт господарювання зобов’язаний перебувати на податковому обліку як платник Рентної плати в органах ДФС за місцезнаходженням водних об’єктів, з яких здійснюється забір води для використання у господарській діяльності, а також обчислювати та сплачувати податкові зобов’язання з Рентної плати за обсяг використаної води за ставками Рентної плати, встановленими для водних об’єктів відповідної території.

Якщо у складі суб’єкта господарювання є структурні підрозділи, на яких використовується вода для господарських потреб, розташовані на територіях адміністративно-територіальних одиниць інших, ніж головне підприємство, то таке головне підприємство зобов’язане стати на облік як платник Рентної плати в органах ДФС за неосновними місцями обліку — місцезнаходженням водних об’єктів, з яких здійснюється забір води для використання у господарській діяльності, а також сплачувати податкові зобов’язання з Рентної плати за такими неосновними місцями обліку за обсяг води, використаний такими структурними підрозділами, обчислені за ставками Рентної плати, встановленими Податковим кодексом для водних об’єктів відповідної території (пп. 255.11.18 п. 255.11 ст. 255 Податкового кодексу).