Соціальне страхування

Пільгова пенсія

Чоловік працює на підприємстві, яке ліквідується, і працівників попереджено про звільнення. Має 30 років трудового стажу, з яких 10 — роботи в шахті з підземними умовами праці. Чи має він право за таких умов на вихід на пенсію на пільгових умовах у віці 49 років?


Відповідно до п. «а» ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення право на пенсію за віком на пільгових умовах мають працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці, — за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, і за результатами атестації робочих місць, зокрема чоловіки — після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше ніж 20 років, з них не менше 10 років — на зазначених роботах.

Згідно зі ст. 26 Закону про зайнятість населення працівники, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників, за умови їх реєстрації в службі зайнятості протягом семи календарних днів після звільнення як таких, що шукають роботу, гарантується право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, у разі якщо до визнання такої особи безробітною для неї неможливо було підібрати підходящу роботу та якщо вона має страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений абзацом першим частини першої ст. 28 Закону про пенсійне страхування.

Статтею 26 Закону про пенсійне страхування встановлено, що право на призначення пенсії за віком мають, зокрема, чоловіки після досягнення віку 60 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років.

Враховуючи вищевикладене, застосовувати норми ст. 26 Закону про зайнятість населення при призначенні пенсії за віком на пільгових умовах немає підстав.