Соціальне страхування

Перерахунок наукової пенсії

Пенсіонерам, які після призначення наукової пенсії продовжують працювати та набувають потрібного страхового стажу, надається право на проведення перерахунку пенсії. Про те, який порядок та які особливості такого перерахунку, розглянемо далі.


Згідно з п. 11 ст. 37 Закону про наукову діяльність пенсіонери, які після призначення пенсії відповідно до цього Закону відпрацювали за строковим трудовим договором (контрактом) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників і набули не менш як 24 місяці страхового стажу, мають право на проведення перерахунку пенсії з урахуванням стажу наукової роботи після призначення пенсії.

Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника за весь період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 01.07.2000 р.

Тобто під час проведення перерахунку пенсії враховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 01.07.2000 р. з урахуванням сум заробітку за сумісництвом.

При цьому заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 01.07.2000 р., яка була врахована під час призначення (попереднього перерахунку) наукової пенсії, не враховується.

Заробіток за роботу за сумісництвом враховується виключно за роботу на наукових (науково-педагогічних) посадах.

Отже, для проведення перерахунку пенсії особа має надати до органу Пенсійного фонду України за місцем проживання довідки, що підтверджують належність займаних посад, у тому числі за сумісництвом, до наукових (науково-педагогічних), а також довідки про заробітну плату як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

У випадку якщо період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 01.07.2000 р. становить менше як 60 календарних місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника підряд до 01.07.2000 р. незалежно від перерв, яка підтверджується довідкою.

Тобто коли особа після 01.07.2000 р. не відпрацювала на наукових (науково-педагогічних) посадах 60 місяців, тоді обов’язково враховується заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців роботи на наукових (науково-педагогічних) посадах, але лише за основним місцем роботи, без урахування заробітку за сумісництвом.

При цьому за вибором особи, яка звернулася за перерахунком пенсії, з періоду, за який враховується заробітна плата, дозволяється вилучити період до 60 календарних місяців підряд за умови, що зазначений період становить не більш як 10% тривалості наукового стажу.

У будь-якому разі період, за який враховується заробітна плата, з урахуванням винятку, передбаченого Законом про наукову діяльність, не може бути меншим як 60 календарних місяців.

Під час проведення перерахунку пенсії застосовується показник середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Перерахунок пенсій проводиться з урахуванням норм законодавства, які діють на час його проведення: пенсія визначається в розмірі 60% від заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника.

Приклад 1

З 01.02.2012 р. чоловіку призначено пенсію відповідно до Закону про наукову діяльність в розмірі 80% від заробітної плати наукового працівника. Пенсію обчислено із заробітної плати, визначеної за період роботи на наукових посадах з 01.02.86 р. по 31.01.91 р. та з 01.07.2000 р. по 31.01.2012 р. Після призначення пенсії чоловік продовжував працювати за строковим трудовим договором на наукових посадах, у тому числі за сумісництвом, та набув право на проведення перерахунку пенсії.

Для проведення перерахунку пенсії чоловіку слід надати до органу Пенсійного фонду України довідки, що підтверджують належність займаних посад, у тому числі за сумісництвом, до наукових (науково-педагогічних), а також довідки про заробітну плату як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

При проведенні перерахунку пенсії буде враховано заробіток на наукових посадах (у тому числі за сумісництвом) починаючи з 01.07.2000 р. Крім того, пенсія визначатиметься в розмірі 60% від заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника.

Приклад 2

Жінка отримує пенсію, призначену відповідно до Закону про наукову діяльність, з квітня 2012 р. в розмірі 80% від заробітної плати наукового працівника. Пенсія обчислювалась із заробітної плати науково-педагогічного працівника, визначеної за період роботи з 01.04.87 р. по 31.03.92 р. та з 01.06.2010 р. по 31.03.2012 р. Після призначення наукової пенсії жінка працює на посаді науково-педагогічного працівника з 02.01.2014 р. і до сьогодні, у тому числі за сумісництвом, та набула право на перерахунок.

Зважаючи на те, що після 01.07.2000 р. жінка не відпрацювала на наукових (науково-педагогічних) посадах 60 місяців, під час проведення перерахунку пенсії, окрім заробітку за період після 01.07.2000 р., буде враховано заробіток за період з 01.04.87 р. по 31.03.92 р. При цьому заробіток за вказаний період буде враховано лише за основним місцем роботи, тобто буде враховано суми заробітку, з яких розраховувалась пенсія під час її призначення.

Заробіток за період з 01.06.2010 р. по 31.03.2012 р. та з 02.01.2014 р. буде враховано як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Отже, особа має надати до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання довідки, які підтверджують, що займані нею посади як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом належать до наукових (науково-педагогічних), а також довідки про заробітну плату за роботу на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників.

Пенсія визначатиметься в розмірі 60% від заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42