Акциз

Реалізація пального

ТОВ «А» планує здійснювати реалізацію пального. Розглянемо, чи потрібно такому підприємству реєструватися платником акцизного податку, чи виникатиме податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку у ТОВ «А» при здійсненні фізичного відпуску пального з АЗС та/або АГЗС, які обов’язкові дії платників акцизного податку при здійсненні реалізації пального.


Реєстрація платника податку

Змінами, внесеними Законом № 909 до Податкового кодексу, зокрема, розширено перелік платників акцизного податку. Так, пп. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Кодексу передбачено, що платником акцизного податку є особа, яка реалізує пальне.

При цьому платником акцизного податку є також особа — суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів (пп. 212.1.11 вищезазначеного пункту).

Отже, одна особа може одночасно виступати платником акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів та особою, що реалізує пальне.

Відповідно до пп. 14.1.1411 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу пальне — це нафтопродукти, скраплений газ, паливо моторне альтернативне, паливо моторне сумішеве, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, інші товари, зазначені у пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу.

Для цілей оподаткування акцизним податком з роздрібного продажу підакцизних товарів абзацом третім пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу визначено, що реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів — це, зокрема, фізичний відпуск з АЗС та/або АГЗС товарів, зазначених у пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 цього Кодексу, незалежно від форми розрахунків.

При цьому відповідно до пп. 212.3.11 п. 212.3 ст. 212 Податкового кодексу особи — суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.

Реалізація пального для цілей розділу VI Податкового кодексу — це будь-які операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення (у тому числі передачі на комісійну/довірчу реалізацію), поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду, іншого компетентного державного органу чи органу місцевого самоврядування за плату (компенсацію) або без такої, які передбачають перехід права власності або права розпорядження, а також передачу (відпуск, відвантаження) пального на підставі договорів про виробництво із сировини замовника. Не вважаються реалізацією пального операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів зберігання (пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 вищезазначеного Кодексу).

Згідно з пп. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 Податкового кодексу особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб — підприємців до початку здійснення реалізації пального.

Заява про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального складається та подається до контролюючого органу за основним місцем обліку особи як платника податків засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного цифрового підпису відповідальних осіб.

Заява підписується керівником юридичної особи або уповноваженою особою, фізичною особою — підприємцем або його представником.

Слід зазначити, що п. 117.3 ст. 117 Податкового кодексу встановлено, що здійснення суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального без реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку у порядку, передбаченому цим Кодексом, тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців у розмірі 100% вартості реалізованого пального.

Таким чином, ТОВ «А», яке здійснюватиме реалізацію пального у розумінні пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, підлягає обов’язковій реєстрації як платник акцизного податку.

Сплата акцизного податку

Згідно з п. 1 розділу II Закону № 909 з 01.03.2016 р. набрав чинності п. 58 розділу I цього Закону щодо запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального (далі — СЕАРП) та акцизної накладної — обов’язкового електронного документа, який складається при здійсненні всіх операцій з реалізації пального на внутрішньому ринку та реєструється в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі — ЄРАН).

Порядок здійснення електронного адміністрування реалізації пального визначено ст. 232 Податкового кодексу.

Статтею 231 цього Кодексу встановлено порядок складання акцизних накладних при реалізації пального та їх реєстрації в ЄРАН.

Слід зазначити, що з 01.03.2016 р. набрала чинності постанова № 114, якою затверджено Порядок ведення Єдиного реєстру акцизних накладних, а з 27.02.2016 р. — постанова № 113, якою затверджено Порядок електронного адміністрування реалізації пального та визначено особливості функціонування СЕАРП.

У Мін’юсті України зареєстровано: 12.03.2016 р. за № 377/28507 наказ Мінфіну України від 25.02.2016 р. № 219 «Про затвердження форми Акта інвентаризації обсягів залишку пального та Порядку його заповнення та подання» та 17.03.2016 р. за № 405/28535 наказ Мінфіну України від 25.02.2016 р. № 218 «Про затвердження форми заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального».

Відповідно до п. 231.1 ст. 231 Податкового кодексу платник податку при реалізації пального зобов’язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального та зареєструвати в ЄРАН з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.

Таким чином, з 01.03.2016 р. запроваджено СЕАРП, обов’язковим елементом якої є акцизна накладна — електронний документ, що складається при здійсненні всіх операцій з реалізації пального на внутрішньому ринку.

Водночас пп. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу передбачено, що до об’єктів оподаткування віднесено операції з реалізації будь-яких обсягів пального понад обсяги, що отримані від інших платників акцизного податку, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в ЄРАН; ввезені (імпортовані) на митну територію України, що засвідчені належно оформленою митною декларацією; вироблені в Україні, реалізація яких є об’єктом оподаткування відповідно до пп. 213.1.1 п. 213.1 ст. 213 вищезазначеного Кодексу, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в ЄРАН.

Такий облік отриманого та витраченого (реалізованого) пального ведеться з метою виявлення об’єкта оподаткування акцизним податком, а саме обсягів перевищення витраченого (реалізованого) пального над отриманим.

При цьому якщо обсяги реалізованого (витраченого) пального не перевищують обсяги отриманого пального від інших платників акцизного податку, за які сплачено акцизний податок, то у ТОВ «А» не виникатиме об’єкта оподаткування відповідно до пп. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу.

ТОВ «А» на всі обсяги витраченого (реалізованого) пального зобов’язане складати в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого (витраченого) пального та реєструвати її в ЄРАН з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.

Згідно з пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 зазначеного Кодексу з 01.03.2016 р. змінилася одиниця виміру пального для обчислення акцизного податку (з євро за 1000 кг на євро за 1000 л, доведених до t 15оС).

Пунктом 217.3 ст. 217 Податкового кодексу передбачено, що податок з товарів (продукції), вироблених на митній території України, на які встановлено ставки податку в іноземній валюті, сплачується у національній валюті і розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Нацбанком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом кварталу.

Відповідно до пп. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212 цього Кодексу платником акцизного податку є особа — суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.

Об’єктом оподаткування акцизним податком є, зокрема, операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пп. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 вищезазначеного Кодексу).

Згідно з абзацом третім пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів — це, зокрема, фізичний відпуск з АЗС та/або АГЗС товарів, зазначених у пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 цього Кодексу, незалежно від форми розрахунків.

Визначення таких понять, як «автозаправна станція» та «автомобільна газозаправна станція» передбачено:

  • п. 1.2 Інструкції № 376, згідно з яким автозаправна станція — це комплекс будинків, споруд, технологічного обладнання, призначений для приймання, зберігання моторного палива та заправлення ним автотранспорту (мототранспорту);
  • п. 2.1 Правил № 285, відповідно до якого автомобільна газозаправна станція зріджених вуглеводневих газів (автогазозаправна станція) — це комплекс, призначений для заправки газобалонних установок автомобілів зріджених вуглеводневих газів.

Паливозаправний пункт — це автозаправна станція, яка розташована на території підприємства і призначена для заправлення автотранспорту, який належить підприємству.

Схема

Пересувна автозаправна станція — це автозаправна станція, технологічне обладнання якої встановлено на базі автомобільного шасі, причепі чи напівпричепі; виконана як цілісний заводський виріб.

Заправка автомобілів та інших транспортних засобів населенню провадиться оператором АЗС (самостійно оператором або водієм самостійно під наглядом оператора) через паливо-, масло- та газороздавальні колонки. Дозволяється також відпускати нафтопродукти (крім скрапленого вуглеводневого газу) в тару споживача (металеві каністри) (пункти 34 та 35 Правил № 1442).

Тобто фізичний відпуск з АЗС та/або АГЗС пального — це здійснення заправки автомобілів моторним паливом або зрідженим вуглеводневим газом через паливо-, масло- та газороздавальні колонки.

Відповідно до п. 231.3 ст. 231 Податкового кодексу у разі здійснення операцій з реалізації пального, які передбачають відпуск пального через паливороздавальні колонки на автомобільних заправних станціях (комплексах), автомобільних газових заправних станціях, акцизна накладна складається у день проведення відпуску пального через паливороздавальні колонки на таких станціях незалежно від того, коли відбувся перехід права власності на таке пальне.

Згідно з вимогами чинного законодавства реалізація пального на АЗС має здійснюватись із застосуванням спеціалізованих електронних контрольно-касових апаратів для АЗС, які включено до Державного реєстру РРО, відповідають Технічним вимогам і Вимогам, затвердженим постановою № 199, та забезпечують відпуск пального в єдиному технологічному циклі з роздрукуванням фіскального касового чека встановленої форми.

Слід зазначити, що з 11.03.2016 р. набрав чинності наказ № 13, яким, зокрема, затверджено Положення про форму та зміст розрахункових документів. Так, згідно з пунктами 2 та 5 розділу ІІ зазначеного Положення фіскальний касовий чек повинен містити серед обов’язкових реквізитів, зокрема, для суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів та зареєстровані платниками акцизного податку (суб’єкти господарювання, що зареєстровані платниками іншого податку, крім ПДВ), окремим рядком розмір ставки такого податку, загальну суму такого податку за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкується назва такого податку. У реквізиті «Акцизний податок» його назва наводиться згідно з Податковим кодексом. За потреби дозволяється використовувати скорочення. Рядки 9 та 10 касового чека повторюються відповідно до кількості податкових груп за різними ставками ПДВ та акцизного податку. Дозволяється не друкувати рядків за податковими групами, якщо сума ПДВ або акцизного податку дорівнює нулю.

Обов’язкові дії при реалізації пального

Платникам акцизного податку, які є суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі (здійснюють фізичний відпуск пального з АЗС та/або АГЗС) та реалізують пальне у розумінні абзацу другого пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, необхідно:

для роботи в СЕАРП зареєструватися в контролюючих органах за основним місцем обліку не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального шляхом подання заяви до контролюючого органу за основним місцем обліку засобами електронного зв’язку в електронній формі. Форма заяви затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики;

  • скласти акцизну накладну у день проведення фізичного відпуску пального з АЗС та/або АГЗС незалежно від того, коли відбувся перехід права власності на таке пальне;
  • у разі перевищення обсягу реалізованого над обсягом отриманого пального сплатити акцизний податок з перевищення обсягу шляхом перерахування податку з перевищення на електронний рахунок, відкритий Казначейством, з поточного рахунку платника податку та подати до ДФС заявку на поповнення обсягу залишку пального, яка реєструється у СЕАРП;
  • сплатити акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (палива) відповідно до пп. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу за ставкою 0,042 євро за кожний літр реалізованого пального, при цьому базою оподаткування акцизним податком є об’єм пального у літрах, реалізованого (відпущеного) суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42