Митна справа

Особливості переміщення товарів громадянами

Громадяни можуть переміщувати через митний кордон України будь-які товари, крім тих, що заборонені до ввезення в Україну (у тому числі з метою транзиту) та вивезення з неї.
Не можуть бути пропущені через митний кордон України товари:

 • переміщення яких через митний кордон заборонено законом;
 • на пропуск яких відповідно до закону потрібні дозволи інших державних органів, за відсутності цих дозволів;
 • товари, що переміщуються через митний кордон України з порушеннями вимог Митного кодексу та інших законів України, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Про те, що потрібно знати громадянам при переміщенні товарів через митний кордон, йдеться у цій статті.


Основні терміни та поняття

Вантажне відправлення — товари, що надходять в Україну на адресу осіб або відправляються ними за межі України, або переміщуються транзитом через митну територію України, крім товарів, що належать громадянам та переміщуються ними у ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі.

Несупроводжуваний багаж — товари, що відправляються їх власниками-громадянами з оформленням багажних або інших перевізних документів та переміщуються через митний кордон України окремо від цих громадян. 

Супроводжуваний багаж — товари, що належать громадянам і переміщуються через митний кордон України у багажних відділеннях транспортних засобів, якими прямують ці громадяни, з оформленням багажних або інших перевізних документів.

Ручна поклажа — товари, що належать громадянам і переміщуються через митний кордон України разом із цими громадянами або уповноваженими ними особами без оформлення багажних чи інших перевізних документів.


Двоканальна система митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами

У пунктах пропуску через державний кордон України діє двоканальна система митного контролю товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами.


ДОВІДКОВО

Двоканальна система — це спрощена система митного контролю, яка дає громадянам змогу здійснювати декларування, обираючи один з двох каналів проходу (проїзду транспортними засобами особистого користування) через митний кордон України.


Яким каналом рухатися і хто це вирішує?

При переміщенні через митний кордон України громадянам насамперед потрібно знати, що:

 • «зелений коридор» призначений для декларування шляхом вчинення дій громадянами, які переміщують через митний кордон України товари в обсягах, що не підлягають оподаткуванню митними платежами та не підпадають під установлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України чи вивезення за межі цієї території і не підлягають письмовому декларуванню. Цю смугу руху позначено символами зеленого кольору;
 • «червоний коридор» призначений для всіх інших громадян. Він позначений символами червоного кольору.

Обрання громадянином «зеленого коридору» вважається заявою громадянина про те, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під установлені законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території, та свідчить про факти, що мають юридичне значення.

Відповідальність за порушення порядку проходження митного контролю в зонах спрощеного контролю

Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю має ознаки порушень митних правил, передбачених ст. 471 Митного кодексу.

Переміщення через митний кордон України особою, яка формою проходження митного контролю обрала проходження (проїзд) через «зелений коридор», товарів, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено законодавством України, або товарів в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн), а в разі якщо безпосередніми предметами правопорушення є товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено законодавством України, — також конфіскацію цих товарів.

Обмеження щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України

Згідно зі ст. 197 Митного кодексу у випадках, передбачених законом, на окремі товари встановлюються обмеження щодо їх переміщення через митний кордон України. Пропуск таких товарів через митний кордон України та їх митне оформлення здійснюються митницями ДФС на підставі отриманих з використанням засобів інформаційних технологій документів, які підтверджують дотримання зазначених обмежень, виданих державними органами, уповноваженими на здійснення відповідних контрольних функцій, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, якщо подання таких документів контролюючим органам передбачено законами України.

Переліки таких товарів (із зазначенням їх опису та коду згідно з УКТ ЗЕД), а також порядок видачі відповідних дозволів та їх обігу з використанням засобів інформаційних технологій затверджено постановою № 436.

Порядок переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України встановлено постановою № 148.

Порядок вивезення (пересилання) за межі митної території України громадянами дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам’ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів із них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження встановлено постановою № 448.

Товари, які не дозволено громадянам вивозити за межі України

Обмеження щодо вивезення (пересилання) громадянами за межі митної території України окремих видів товарів встановлено ст. 373 Митного кодексу. Зокрема, не допускається:

 • вивезення (пересилання) громадянами за межі митної території України товарів незалежно від їх загальної фактурної вартості згідно з Переліком товарів, вивезення (пересилання) яких громадянами за межі митної території України не допускається, затвердженим постановою № 468;
 • вивезення (пересилання) за межі України алкогольних напоїв та тютюнових виробів громадянами, які не досягли 18-річного віку.

Товари, які не дозволено громадянам ввозити в Україну

Обмеження щодо ввезення (пересилання) громадянами товарів на митну територію України встановлено ст. 378 Митного кодексу.

Пропуск на митну територію України товарів, що класифікуються в групах 1 — 24 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності та ввозяться громадянами для вільного обігу, в будь-яких обсягах не дозволяється, крім:

 • алкогольних та тютюнових виробів, що ввозяться громадянами у кількостях та у способи, зазначені у частині другій ст. 376 Митного кодексу;
 • харчових продуктів масою до 10 кг в упаковці виробника, що надходять на адресу громадян у міжнародних поштових або експрес-відправленнях;
 • харчових продуктів для власного споживання на суму, яка не перевищує еквівалент 200 євро, що ввозяться в порядку та обсягах, визначених постановою № 434;
 • домашніх тварин.

Не підлягають переміщенню на митну територію України в несупроводжуваному багажі продукти харчування без упаковки виробника.

Схема

Декларування товарів

Митне оформлення товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, здійснюється контролюючими органами на підставі митної декларації, до якої декларантом вносяться відомості щодо цих товарів.

Громадянам, які в’їжджають на територію України або виїжджають з неї засобами автомобільного та залізничного транспорту, а також транспортними засобами особистого користування, дозволяється здійснювати декларування товарів, що переміщуються ними через митний кордон України, не залишаючи цих транспортних засобів.

Відповідно до частини першої ст. 257 Митного кодексу декларування може здійснюватися письмово, усно, шляхом вчинення дій.

Чи можуть громадяни здійснювати декларування за дорученням?

Частинами п’ятою та шостою ст. 265 Митного кодексу встановлено, що:

 • декларант може здійснювати декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення самостійно або уповноважувати інших осіб на здійснення декларування від свого імені;
 • декларування товарів, що належать громадянам, може здійснюватися цими або іншими громадянами, уповноваженими на це власниками зазначених товарів нотаріально посвідченими дорученнями.

Як заповнювати митну декларацію?

Заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності, здійснюється відповідно до Порядку № 614.

Пунктом 1.9 розділу І цього Порядку  також визначено перелік документів, які подаються разом з декларацією, заповненою відповідно до цього Порядку, для митного контролю та митного оформлення товарів громадянином або уповноваженою особою залежно від мети переміщення, виду транспорту, найменування товару, способу переміщення та інших факторів, що впливають на митні процедури.

Розділ ІІ вищезазначеного Порядку присвячено роз’ясненням щодо особливостей заповнення кожної графи декларації.

Завершення митного оформлення товарів, зазначених у декларації, засвідчується посадовою особою митниці ДФС шляхом проставлення свого підпису, часу завершення митного оформлення та відбитка особистої номерної печатки в графі «Для службових позначок» декларації.

Форму митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності, затверджено постановою № 431.

Форми митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності, українською, російською, польською, угорською, румунською, словацькою, молдовською, англійською, німецькою, французькою, грецькою та турецькою мовами розміщено на офіційному веб-сайті ДФС  в розділі «Електронні форми документів» у рубриці «Мито».

Пропуск та оподаткування товарів, що вивозяться (пересилаються) громадянами за межі митної території України

Місце здійснення митного оформлення

Митне оформлення товарів, що вивозяться за межі митної території України громадянами, може здійснюватись у будь-якому митному органі на всій митній території України (ст. 365 Митного кодексу).

СхемаЯкі умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України?

Загальні вимоги щодо вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України встановлено ст. 371 Митного кодексу.

Для декларування шляхом вчинення дій громадянами, які переміщують через митний кордон України товари в обсягах, що не підлягають оподаткуванню митними платежами та не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо вивезення за межі території України, призначено «зелений коридор».

Товари, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10 000 євро та на які законом встановлено вивізне мито та/або якщо відповідно до закону державними органами видаються документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами, підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, зі сплатою у випадках, визначених законами України, вивізного мита та з поданням відповідних документів, виданих державними органами.

Вивезення за межі України товарів, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10 000 євро при вивезенні (пересиланні) їх громадянами за межі митної території України, підлягає письмовому декларуванню з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств, та зі сплатою вивізного мита у випадках, встановлених законами України.

Товари, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10 000 євро, при вивезенні (пересиланні) громадянами за межі митної території України підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, та звільняються від подання документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, за умови, що ці товари:

 • вивозяться у зв’язку з виїздом за межі України на постійне місце проживання;
 • входять до складу спадщини, оформленої в Україні на користь громадянина-нерезидента, за умови підтвердження складу спадщини органами, що вчиняють нотаріальні дії;
 • тимчасово вивозяться громадянами-резидентами за межі митної території України під письмове зобов’язання про їх зворотне ввезення;
 • були тимчасово ввезені на митну територію України під зобов’язання про їх зворотне вивезення, що підтверджується відповідними документами;
 • були одержані громадянами-нерезидентами у вигляді призів і нагород за участь у змаганнях, конкурсах, фестивалях тощо, які проводяться на території України, що підтверджується відповідними документами.

Пропуск та оподаткування товарів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України

Місце здійснення митного оформлення

Частинами п’ятою та шостою ст. 365 Митного кодексу встановлено, що:

 • митне оформлення товарів, які ввозяться на митну територію України громадянами (крім товарів, що переміщуються у несупроводжуваному багажі та у вантажних відправленнях), здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон України;
 • митне оформлення товарів, які ввозяться на митну територію України громадянами у несупроводжуваному багажі та вантажних відправленнях, здійснюється в митних органах за місцем проживання або тимчасового перебування зазначених громадян, у місці кінцевого призначення транспортного засобу, що здійснював перевезення цих товарів, або за заявою громадянина — у пунктах пропуску через державний кордон України.

Умови ввезення (пересилання) громадянами товарів на митну територію України

Загальні вимоги щодо ввезення (пересилання) громадянами за межі митної території України встановлено ст. 374 Митного кодексу.

Не оподатковуються та не підлягають письмовому декларуванню (за винятком товарів, на які відповідно до ст. 197 Митного кодексу (інформацію дивись вище) встановлено обмеження щодо переміщення громадянами через митний кордон України):

 • товари (за винятком підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 1000 євро, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення;
 • товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна маса яких не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України.

Ця норма застосовується у разі, якщо особа, яка ввозить товари на митну територію України, в’їжджає в Україну не частіше одного разу протягом однієї доби.

У разі якщо товари в обсягах, що не перевищують обмежень, установлених у частині першій цієї статті, ввозяться на митну територію України особою, яка в’їжджає в Україну частіше одного разу протягом однієї доби, такі товари підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, з поданням документів, які видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів, та оподатковуються ввізним митом за ставкою 10% і ПДВ за ставкою, встановленою Податковим кодексом.

2. Товари (крім підакцизних), що ввозяться громадянами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі, сумарна фактурна вартість та/або загальна вага маса перевищують обмеження, встановлені частиною першою, але загальна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10 000 євро, підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, з поданням документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів, та оподатковуються ввізним митом за ставкою 10% і ПДВ за ставкою, встановленою Податковим кодексом, у частині, що перевищує еквівалент 1000 євро (при ввезенні товарів на митну територію України через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення) та еквівалент 500 євро або вартість товарів, обчислену пропорційно до маси, що перевищує 50 кг (при ввезенні через інші пункти пропуску через державний кордон України). Базою оподаткування таких товарів є частина їх сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 1000 євро (при ввезенні товарів на митну територію України через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення) та еквівалент 500 євро або вартість товарів, обчислену пропорційно до маси, що перевищує 50 кг (при ввезенні через інші пункти пропуску через державний кордон України).

3. Товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10 000 євро, що пересилаються (переміщуються) на митну територію України в міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях, у ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі, а також товари (крім підакцизних) незалежно від їх фактурної вартості, що переміщуються на митну територію України у вантажних відправленнях, підлягають декларуванню та митному оформленню з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств, а також дозволів (ліцензій), сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності у випадках, установлених законодавством України для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, та оподатковуються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України і ПДВ за ставкою, встановленою Податковим кодексом.

Умови ввезення алкогольних напоїв на митну територію

Статтею 376 Митного кодексу встановлено, що ввезення на митну територію України алкогольних напоїв та тютюнових виробів громадянами, які не досягли 18-річного віку, не допускається.

Громадяни, які досягли 18-річного віку, можуть ввозити алкогольні напої та тютюнові вироби на митну територію України в ручній поклажі або супроводжуваному багажі без сплати митних платежів та без письмового декларування у таких кількостях із розрахунку на одну особу:

 • 200 сигарет або 50 сигар чи 250 г тютюну, або набір цих виробів загальною масою, що не перевищує 250 г;
 • 5 л пива, 2 л вина, 1 л міцних (із вмістом спирту понад 22%) алкогольних напоїв.

Алкогольні напої та тютюнові вироби незалежно від їх кількості не звільняються від оподаткування митними платежами, якщо особа, яка ввозить їх на митну територію України, була відсутня в Україні менш ніж 24 год.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42