Податок на прибуток

Контрольовані операції

Чи є операції контрольованими, якщо вони здійснюються між двома резидентами через комісіонера-нерезидента?


Господарські операції, що впливають на об’єкт оподаткування платника податку, які здійснюються через комісіонерів-нерезидентів за зовнішньоекономічними господарськими операціями з продажу товарів відповідно до пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу, для цілей нарахування податку на прибуток підприємств є контрольованими операціями.

Такі операції визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

  • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 млн.  грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
  • обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 млн.  грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Підпункт 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу застосовується у разі, якщо за дорученням платника податків комісіонер-нерезидент здійснив зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів, тобто здійснив правочин з третьою особою, яка є іноземним суб’єктом господарської діяльності, під час якого відбулося перетинання товаром митного кордону України.

Стороною контрольованої операції, інформацію про яку має бути розкрито у Звіті про контрольовані операції, є особа — покупець товарів, з якою комітентом вчинено відповідний правочин. Предметом контрольованої операції є товари, що є об’єктом купівлі-продажу.


ДОВІДКОВО
Перелік контрагентів, операції з якими підпадають під визначення контрольованих, визначено пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу, зокрема це:
пов’язані особи — нерезиденти;
нерезиденти, зареєстровані у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України;
комісіонери-нерезиденти при здійсненні зовнішньоекономічних господарських операцій з продажу товарів.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42