Соціальне страхування

Працівник захворів під кінець робочого дня: як оплачувати лікарняний

Досить часто трапляються випадки, коли тимчасова непрацездатність працівника настає після закінчення робочого дня, за який йому нараховано заробітну плату. За таких умов у роботодавця виникає запитання: яким чином оплатити лікарняний? У цій статті надано роз’яснення з конкретним прикладом.


Відповідно до ст. 22 Закону про соціальне страхування допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності).

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, здійснюється за рахунок коштів роботодавця.

Метою надання допомоги по тимчасовій непрацездатності є повна або часткова компенсація втраченого заробітку працівником.

Пунктом 2.6 Інструкції № 455 зазначено, що особі, яка звернулася за медичною допомогою та визнана непрацездатною наприкінці робочого дня, листок непрацездатності може видаватись за її згодою з наступного календарного дня.

ПРИКЛАД

Працівника за станом здоров’я госпіталізовано до лікарні після закінчення робочого дня — 15.03.2016 р., за який йому нараховано заробітну плату. Таким працівником надано лікарняний з 15.03.2016 р. по 23.03.2016 р., згідно з яким він хворів. Який порядок оплати листка непрацездатності?

У даному випадку працівник не скористався правом на отримання лікарняного з наступного календарного дня. Тому перші п’ять днів тимчасової непрацездатності необхідно відраховувати з 15.03.2016 р.

Оскільки за відпрацьований день (15.03.2016 р.) працівник отримає заробітну плату, тобто заробіток не втрачено, роботодавець має оплатити 4 дні непрацездатності з 16.03.2016 р. по 19.03.16 р.

Наступні дні хвороби з 20.03.2016 р. по 23.03.2016 р. оплачуються за рахунок коштів Фонду.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42