Соціальне страхування

Грошова допомога при призначенні пенсії

Згідно з п. 7¹ Прикінцевих положень Закону про пенсійне страхування особам, які на день досягнення пенсійного віку, передбаченого ст. 26 цього Закону, працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів «е» — «ж» ст. 55 Закону про пенсійне забезпечення, і мають страховий стаж (для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років) на таких посадах, а також якщо вони до цього не отримували будь-яку пенсію, при призначенні пенсії за віком виплачується грошова допомога, яка не підлягає оподаткуванню, у розмірі їх 10 місячних пенсій станом на день її призначення.
Розглянемо різні ситуації, за яких особам пенсійного віку виплачується грошова допомога, а також випадки, у яких вони мають право на її отримання.


Ситуація 1

Пенсію призначено до 01.10.2011 р.

Після призначення пенсії за віком у 2010 р. жінка продовжила працювати і станом на початок березня 2016 р. набула педагогічного стажу більше ніж 30 років. Чи має вона право на грошову допомогу у розмірі 10 місячних пенсій?

Призначення грошової допомоги, яка не підлягає оподаткуванню, у розмірі 10 місячних пенсій особи станом на день її призначення педагогічним працівникам стало можливим лише після внесення змін до Закону про пенсійне страхування, які набули чинності з 01.10.2011 р.

Грошова допомога надається за таких умов:

якщо пенсія за віком відповідно до Закону про пенсійне страхування призначається після 01.10.2011 р.;

якщо на день досягнення пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, особа працювала в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів «е» — «ж» ст. 55 Закону про пенсійне забезпечення;

якщо страховий стаж на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років, становить для чоловіків 35 років, для жінок — 30 років;

якщо особа до цього не отримувала будь-якої пенсії.

Оскільки пенсію за віком жінці призначено у 2010 р., підстави для виплати грошової допомоги відсутні.

Ситуація 2

Військова служба: зарахування до стажу

Чи зараховується до медичного спецстажу, що дає право на виплату грошової допомоги в розмірі 10 пенсій, строкова військова служба в закладах охорони здоров’я Збройних Сил України?

Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу держслужби (ст. 2 Закону № 2232).

Враховуючи вищевикладене, проходження військової служби в закладах охорони здоров’я Збройних Сил України на посадах лікарів та середнього медичного персоналу зараховується до стажу роботи, яка дає право виходу на пенсію за вислугу років.

Тому до спецстажу, що дає право на виплату грошової допомоги, ця служба зараховується за умови, якщо військова служба проходила на посаді лікаря чи середнього медичного персоналу в одному із закладів, передбаченому у Переліку № 871.

Ситуація 3

Врахування доплат і додаткової пенсії при визначенні розміру допомоги

У 57 років жінці було призначено пенсію за віком та виплачено грошову допомогу у розмірі 10 пенсій як медику. За пізніший вихід на пенсію їй нарахували доплату у розмірі 10% пенсії. Крім того, до пенсії було встановлено додаткову пенсію як учаснику ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС ІІІ категорії (у 1989 р. працювала у зоні відчуження два місяці). Чи мали бути враховані ці доплати при визначенні розміру грошової допомоги?

Відповідно до частини третьої ст. 29 Закону про пенсійне страхування жінкам, які народилися у період по 31.12.61 р., після виходу на пенсію встановлюється підвищення розміру пенсії, обчисленого відповідно до ст. 27 цього Закону, в розмірі 2,5% за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію починаючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку.

Громадянам, зокрема особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 3 категорії, згідно зі ст. 51 Закону № 796 передбачено встановлення щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України. Ця додаткова пенсія призначається після виникнення права на державну пенсію.

Для визначення розміру грошової допомоги враховується місячний розмір пенсії, обчислений згідно зі статтями 27 та 28 Закону про пенсійне страхування, станом на день її призначення (п. 6 Порядку № 1191).

Отже, підвищення розміру пенсії у зв’язку з пізнішим виходом на пенсію та додаткова пенсія учасника ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи не враховуються при обчисленні розміру грошової допомоги.

Ситуація 4

Отримання грошової допомоги: чи вимагає звільнення

У травні 2016 р. чоловік матиме право на отримання пенсії за віком. Медичний стаж роботи у державних закладах охорони здоров’я — більше ніж 35 років. Чи потрібно звільнятися з роботи для отримання державної грошової допомоги?

Пенсія за віком призначається незалежно від факту роботи. Крім того, однією з обов’язкових умов для призначення грошової допомоги є те, щоб на день досягнення пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, особа працювала в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів «е» — «ж» ст. 55 Закону про пенсійне забезпечення.

Отже, звільнення з роботи для призначення пенсії за віком та отримання грошової допомоги не вимагаються.

Ситуація 5

Звернення за призначенням пенсії та умови надання допомоги

25.04.2016 р. чоловіку виповнюється 60 років, а 35 років страхового стажу на лікарських посадах у державних закладах охорони здоров’я буде набуто у травні 2016 р. Чи матиме він право на грошову допомогу і коли краще звернутися за призначенням пенсії?

Для призначення пенсії за віком особі необхідно подати заяву до територіального органу Пенсійного фонду не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Пенсія за віком призначається з дня звернення за пенсією. У разі якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку, то пенсія за віком призначається з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку.

Для призначення грошової допомоги необхідно на день досягнення пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, працювати в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів «е» — «ж» ст. 55 Закону про пенсійне забезпечення. При цьому слід врахувати, що для чоловіків  страховий стаж має становити 35 років, для жінок — 30 років на таких посадах, а також щоб до цього не було призначено будь-якої пенсії.

Страховий стаж після 01.01.2004 р. обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. Календарний місяць роботи за спеціальністю зараховуватиметься до страхового стажу роботи за спеціальністю як повний місяць, якщо заробітна плата, з якої сплачувалися внески до Пенсійного фонду України, була не менше ніж мінімальна за всі місяці роботи після січня 2004 р. і до місяця звернення за призначенням пенсії.

Для того щоб було враховано страховий стаж за травень 2016 р., із заявою на призначення пенсії до районного управління Пенсійного фонду чоловіку слід звертатися не раніше червня 2016 р. Але для того щоб пенсію було призначено з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, тобто з 26.04.2016 р., то звертатися потрібно не пізніше 24.07.2016 р. — до закінчення трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку.

Ситуація 6

Зарахування стажу у подвійному розмірі

Чоловік працює лікарем у закладах охорони здоров’я більше ніж 25 років, з яких 14 років — у патолого-анатомічному відділенні. У цьому році він виходить на пенсію за віком. Чи буде нараховано грошову допомогу, враховуючи те, що такий стаж має бути подвоєний?

Статтею 60 Закону про пенсійне забезпечення передбачено, що робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров’я, у закладах (відділеннях) для лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я, у патолого-анатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я, а також психіатричних закладах охорони здоров’я зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі.

При цьому у подвійному розмірі страховий стаж обчислюється за періоди роботи у зазначених закладах лише до 01.01.2004 р., а при визначенні права на пенсію за вислугу років у такому порядку обчислюється спецстаж як до 01.01.2004 р., так і після цієї дати.

Однак згідно з Порядком № 1191 страховий стаж на посадах, який дає право на грошову допомогу, враховується в календарному обчисленні.

У такому випадку чоловік має 25 років страхового стажу, а для отримання грошової допомоги потрібно мати 35 років страхового стажу.

Ситуація 7

Раніше було призначено іншу пенсію

У 2010 р. жінці було призначено пенсію по інвалідності ІІІ групи на один рік. У травні цього року вона досягає пенсійного віку. Чи матиме вона право на грошову допомогу?

Право на отримання грошової допомоги втрачено, оскільки однією з умов, яку має бути дотримано при призначенні такої допомоги, є те, щоб особа раніше не отримувала будь-яку пенсію.

Ситуація 8

Підсумування страхового стажу

Жінка 15 років працювала медичною сестрою у дитячому садку, який підпорядковувався районному відділу освіти, після чого 16 років працює медсестрою у санаторії. У липні вона досягне пенсійного віку — 57 років 6 місяців. Чи матиме вона право на виплату грошової допомоги?

Відповідно до Порядку № 1191 допускається підсумування страхового стажу за періоди роботи, які дають право на призначення пенсії, згідно з пунктами «е» — «ж» ст. 55 Закону про пенсійне забезпечення.

Постановою № 909 передбачено, що лікарі та середній медичний персонал (незалежно від найменування посад), які працюють у санаторно-курортних закладах, до яких належать санаторії, та які працюють у навчальних закладах і установах, належать до числа осіб, що мають право на пенсію за вислугу років.

Отже, якщо санаторій, де на сьогодні працює жінка, має державну або комунальну форму власності і на момент досягнення пенсійного віку така жінка працює в ньому на відповідній посаді, то при призначенні пенсії за віком буде виплачено грошову допомогу.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42