Акциз

Оподаткування пального, яке реалізується в балонах

Чи потрібно з 01.01.2016 р. сплачувати акцизний податок з реалізації скрапленого газу в балонах, що використовується як паливо для комунально-побутових потреб, додатково проходити реєстрацію підприємства за місцезнаходженням юридичної особи як платника акцизного податку, яке здійснює реалізацію пального, а також куди потрібно подавати декларацію платнику акцизного податку з реалізації пального та сплачувати податок, якщо пункти продажу товарів розташовано за різними адміністративно-територіальними одиницями, розглянемо у цій статті.


Реалізація скрапленого газу в балонах, що використовується як паливо для комунально-побутових потреб

Пунктом 215.1 ст. 215 Податкового кодексу передбачено, що пальне належить до підакцизних товарів.

Відповідно до пп. 14.1.1411 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу пальне — це нафтопродукти, скраплений газ, паливо моторне альтернативне, паливо моторне сумішеве, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, інші товари, зазначені у пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 зазначеного Кодексу.

До товарів (продукції), які включені до пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу, належать, зокрема, скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) та інші гази з відповідними кодами згідно з УКТ ЗЕД.

Враховуючи зазначене, скраплений газ є пальним та належить до підакцизних товарів (продукції).

Згідно з пп. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу платником акцизного податку є особа — суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.

Об’єктом оподаткування акцизним податком є, зокрема, операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пп. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 Кодексу).

Відповідно до пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів — це, зокрема, фізичний відпуск з АЗС та/або АГЗС товарів, зазначених у пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 цього Кодексу, незалежно від форми розрахунків.

Визначення понять «автозаправна станція» та «автомобільна газозаправна станція» передбачено:

  • п. 1.2 Інструкції № 376, згідно з яким автозаправна станція — це комплекс будинків, споруд, технологічного обладнання, призначений для приймання, зберігання моторного пального та заправлення ним автотранспорту (мототранспорту);
  • п. 2.1 Правил № 285, відповідно до якого автомобільна газозаправна станція зріджених вуглеводневих газів (автогазозаправна станція) — це комплекс, призначений для заправки газобалонних установок автомобілів зріджених вуглеводневих газів.

Отже, АЗС та АГЗС призначені для заправки автомобілів моторним паливом або зрідженим вуглеводневим газом.

Схема

Згідно з п. 25 Правил № 1790 забороняється продаж газу для побутових потреб населення безпосередньо з автомобільних цистерн для перевезення газу, АГЗС, АГЗП та паливної системи автотранспортних засобів, переведених на скраплений газ, а також поза пунктами реалізації газу.

Таким чином, реалізація скрапленого вуглеводневого газу для побутових потреб населення не підпадає під визначення терміна реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, встановлене пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу.

Враховуючи зазначене, суб’єкти господарювання, які реалізують скраплений газ для потреб населення, з 01.01.2016 р. не є платниками акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів.

Реєстрація особи як платника акцизного податку

Особа, яка реалізує пальне, є платником акцизного податку (пп. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу).

Реалізація пального для цілей розділу VI цього Кодексу — це будь-які операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення (в тому числі передача на комісійну/довірчу реалізацію), поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду, іншого компетентного державного органу чи органу місцевого самоврядування за плату (компенсацію) або без такої, які передбачають перехід права власності або права розпорядження, а також передачу (відпуск, відвантаження) пального на підставі договорів про виробництво із сировини замовника. Не вважаються реалізацією пального операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів зберігання (пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Згідно з пп. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 зазначеного Кодексу особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб — підприємців до початку здійснення реалізації пального.

Реєстрація платника податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального заяви, форма якої затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Отже, особи, які здійснюють реалізацію пального у розумінні пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, підлягають обов’язковій реєстрації як платники акцизного податку.

Порядок здійснення електронного адміністрування реалізації пального визначено ст. 232 цього Кодексу.

Статтею 231 Податкового кодексу встановлено порядок складання акцизних накладних при реалізації пального та їх реєстрації у Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі — ЄРАН).

Відповідно до п. 1 розділу II Закону № 909 з 01.03.2016 р. набрав чинності п. 58 розділу I цього Закону щодо запровадження акцизних накладних при реалізації пального, ЄРАН та системи електронного адміністрування реалізації пального (далі — СЕАРП).

Таким чином, платники акцизного податку, які реалізують пальне, для роботи в СЕАРП мають бути зареєстровані в контролюючих органах не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального згідно з пп. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 Податкового кодексу.

Різне розташування пунктів продажу товарів: куди подавати декларацію

Згідно з пп. 212.3.11 п. 212.3 ст. 212 Податкового кодексу особи — суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного строку подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.

Таким чином, реєстрація платників акцизного податку здійснюється контролюючими органами, які обслуговують адміністративно-територіальні одиниці, на яких розташовано пункти продажу підакцизних товарів.

Враховуючи вищезазначене, суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду контролюючому органу за місцем реєстрації (тобто за місцем розташування пункту продажу підакцизних товарів) декларацію акцизного податку (п. 223.2 ст. 223 Податкового кодексу).

Відповідно до пп. 222.3.1 п. 222.3 ст. 222 цього Кодексу суми податку перераховуються до бюджету суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період.

Підпунктом 222.3.2 вищезазначеного пункту встановлено, що особа — суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.

Отже, суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, подає декларацію акцизного податку з відповідним додатком до контролюючого органу, який обслуговує адміністративно-територіальну одиницю, на якій розташовано пункт роздрібного продажу підакцизних товарів, і відповідно реєструється у цьому контролюючому органі як платник акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів.

Слід також зазначити, що з 01.01.2016 р. Законом № 909 для платників акцизного податку — суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, змінено адвалорну ставку акцизного податку 5% на специфічну ставку — 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару.

Крім того, п. 217.3 ст. 217 Податкового кодексу передбачено, що податок з товарів (продукції), реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі, на які встановлено ставки податку в іноземній валюті, сплачується у національній валюті і розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Нацбанком України, що діє на 20 день місяця, що передує кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом звітного кварталу.

Наприклад, для розрахунку акцизного податку з роздрібної торгівлі пальним у І кварталі 2016 р. потрібно було застосовувати курс євро, встановлений Нацбанком України на 20.12.2015 р., який становив 25,462988 грн. за 1 євро, відповідно для І кварталу 2016 р. ставка акцизного податку у гривнях за 1 л реалізованого (відпущеного) пального дорівнювала 0,042 євро ´ ´ 25,462988 грн.

Хто сплачує акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів (пального)?

Статтею 213 Податкового кодексу визначено операції, які є об’єктами оподаткування акцизним податком.

Згідно з пп. 213.1.9 п. 213.1 цієї статті об’єктом оподаткування акцизним податком є, зокрема, операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів — це, зокрема, фізичний відпуск з АЗС та/або АГЗС товарів, зазначених у пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу, незалежно від форми розрахунків (пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу).

Враховуючи зазначене, податкові зобов’язання зі сплати акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, зокрема пального, виникають в особи, яка безпосередньо здійснює фізичний відпуск з АЗС та/або АГЗС, незалежно від форми розрахунків (готівкова та/або безготівкова форма).

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42