ПДВ

Постачання в межах балансу для невиробничого використання

У яких випадках при здійсненні операцій з постачання товарів для виробничого використання у межах балансу у зведеній податковій накладній у графі «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» зазначається умовний ІПН «600000000000», а в яких — умовний ІПН «400000000000»?


Пунктом 11 Порядку № 1307 передбачено, що у разі нарахування податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 Податкового кодексу платник податку складає окремі зведені податкові накладні за товарами/послугами, не-оборотними активами, які призначаються для їх використання/починають використовуватися:

  • в операціях, що не є об’єктом оподаткування;
  • в операціях, звільнених від оподаткування;
  • в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;
  • в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Такі зведені податкові накладні складаються не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду.

У разі складання зведеної податкової накладної в графі «Зведена податкова накладна» проставляється позначка «X».

У таких зведених податкових накладних у графі «Отримувач (покупець)» платник податку зазначає власне найменування (прізвище, ім’я, по батькові), у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «600000000000», а у верхній лівій частині зазначається відповідний тип причини згідно з п. 8 Порядку № 1307 («04» — складена на постачання у межах балансу для невиробничого використання).

Згідно з п. 12 Порядку № 1307 у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «400000000000», а в рядку «Отримувач (покупець)» платник податку зазначає власне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) у разі складання податкової накладної за операціями з:

  • постачання товарів/послуг у межах балансу платника податку для невиробничого використання;
  • використання товарів/послуг, за якими не було нараховано податкові зобов’язання відповідно до п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 Податкового кодексу (для товарів/послуг, придбаних або виготовлених до 01.07.2015 р., — у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку було включено до складу податкового кредиту), в операціях, які не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування;
  • використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг, за якими не було нараховано податкові зобов’язання відповідно до п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 Податкового кодексу (для виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг, придбаних або виготовлених до 01.07.2015 р., — у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку було включено до складу податкового кредиту), не в господарській діяльності;
  • визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, за якими не було нараховано податкові зобов’язання відповідно до п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 Податкового кодексу (для товарів/послуг, не-оборотних активів, придбаних або виготовлених до 01.07.2015 р., — у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку було включено до складу податкового кредиту) та які не було використано в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності;
  • ліквідації основних засобів за самостійним рішенням платника податку; переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих;
  • здійснення операцій з постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку.

Таким чином, умовний ІПН «600000000000», про який йдеться у п. 11 Порядку № 1307, зазначається при складанні зведеної податкової накладної за товарами/послугами, необоротними активами, придбаними у звітному (податковому) періоді для використання в неоподатковуваних операціях, у тому числі тих, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку.

Умовний ІПН «400000000000», про який йдеться у п. 12 Порядку № 1307, зазначається у разі складання податкової накладної за товарами (послугами), які було придбано у попередніх звітних (податкових) періодах для використання в оподатковуваних операціях, та які у звітному (податковому) періоді починають використовуватися в неоподатковуваних операціях, зокрема операціях з постачання товарів/послуг у межах балансу платника податку для невиробничого використання.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42