Інші податки

Наслідки несвоєчасної реєстрації платником ПДВ для фізичної особи — підприємця

Реєстрація особи як платника ПДВ регулюється статтями 180 — 184 Податкового кодексу та регламентується Положенням № 1130. Розглянемо, які особи зобов’язані реєструватися як платники ПДВ, які операції є об’єктом оподаткування ПДВ, які ставки податку сплачують особи, не зареєстровані як платники ПДВ, а також яка відповідальність за порушення порядку реєстрації платником ПДВ.


Реєстрація платників податку

Коло осіб, які для цілей оподаткування ПДВ мають право або зобов’язані бути зареєстровані як платники ПДВ, визначено пп. 14.1.139 п. 14.1 ст. 14 та п. 180.1 ст. 180 Податкового кодексу.

Зокрема, особою, відповідальною за нарахування та сплату ПДВ до бюджету, є фізична особа — підприємець, яка:

  • або є платником податків і зборів, встановлених Податковим кодексом, крім єдиного податку;
  • або є платником єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату ПДВ;
  • або є платником єдиного податку за ставкою, що передбачає включення ПДВ до складу єдиного податку, і добровільно переходить у встановленому Податковим кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату ПДВ.

СхемаОб’єкт і база оподаткування ПДВ

Статтею 185 Податкового кодексу визначено операції, які є об’єктом оподаткування ПДВ, а саме операції з постачання товарів і послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України, відповідно до ст. 186 цього Кодексу, ввезення товарів на митну територію України, вивезення товарів за межі митної території України, а також постачання послуг із міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.

База оподаткування визначається у порядку, встановленому ст. 188 Податкового кодексу, з урахуванням особливостей, передбачених розділом V цього Кодексу.

Ставки ПДВ

Згідно зі ст. 193 Податкового кодексу розміри ставок ПДВ залежать від здійснюваних операцій і встановлюються від бази оподаткування у розмірах 20, 0 та 7%.

Якщо особи, не зареєстровані як платники ПДВ, ввозять товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно із законом, такі особи сплачують податок під час митного оформлення товарів без реєстрації як платники такого ПДВ (п. 181.2 ст. 181 Податкового кодексу).

Ставки єдиного податку

Пунктом 293.3 ст. 293 Податкового кодексу визначено, що відсоткову ставку єдиного податку для платників третьої групи у розмірі 3% доходу встановлено у разі сплати ними ПДВ згідно із зазначеним Кодексом, у розмірі 5% доходу — у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

Таким чином, платниками ПДВ можуть бути фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку третьої групи за умови застосування ставки єдиного податку в розмірі 3% доходу.


Зверніть увагу

З 2015 р. видачу суб’єктам господарювання свідоцтва, яке засвідчує реєстрацію платником ПДВ, не передбачено у зв’язку із скасуванням зазначеного документа. На сьогодні документальним підтвердженням реєстрації платником ПДВ є витяг,
який видається контролюючим органом на підставі письмового запиту суб’єкта господарювання. Форму запиту розміщено у додатку 12 до Положення № 1130.


Вимоги щодо реєстрації платником ПДВ

Пунктом 181.1 ст. 181 Податкового кодексу визначено умову, за якої суб’єкт господарювання зобов’язаний зареєструватися платником ПДВ, а саме: у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V цього Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн. грн. (без урахування ПДВ), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 цього Кодексу. Зазначена норма не поширюється на суб’єктів господарювання, які є платниками єдиного податку першої — третьої групи.

Відповідно до п. 183.2 ст. 183 Податкового кодексу у разі обов’язкової реєстрації особи як платника ПДВ реєстраційна заява подається до контролюючого органу не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій у розмірі 1 млн. грн.

У разі зміни ставки єдиного податку згідно з пп. «б» пп. 4 п. 293.8 ст. 293 Податкового кодексу реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому застосовуватиметься ставка єдиного податку, що передбачає сплату ПДВ (п. 183.4 ст. 183 Кодексу).

Пунктом 183.6 ст. 183 Податкового кодексу встановлено, що у разі якщо останній день строку подання заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день.

Обов’язок щодо нарахування та сплати податкових зобов’язань з ПДВ в особи, що підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ, виникає починаючи з дати такої реєстрації.

Згідно з п. 183.9 вищезазначеної статті у разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника ПДВ контролюючий орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів після надходження реєстраційної заяви до контролюючого органу внести до реєстру платників ПДВ запис про реєстрацію такої особи як платника ПДВ:

  • з першого числа календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, у разі реєстрації осіб, визначених абзацом першим п. 183.4 ст. 183 Податкового кодексу, що відповідають вимогам, визначеним п. 181.1 ст. 181 цього Кодексу, якщо перше число календарного місяця, з якого здійснюється перехід на сплату інших податків і зборів, на день подання реєстраційної заяви не настало;
  • з дня внесення запису до реєстру платників ПДВ у разі обов’язкової реєстрації особи як платника ПДВ або у разі реєстрації осіб, визначених абзацом першим п. 183.4 ст. 183 Податкового кодексу, що відповідають вимогам, визначеним п. 181.1 ст. 181 цього Кодексу, якщо перше число календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, на день подання реєстраційної заяви настало.

Відповідальність за порушення порядку реєстрації платником ПДВ

Пунктом 183.10 ст. 183 Податкового кодексу передбачено, що будь-яка особа, яка підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ, і у випадках та в порядку, передбачених цією статтею, не подала до контролюючого органу реєстраційну заяву, несе відповідальність за ненарахування або несплату ПДВ на рівні зареєстрованого платника без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування.

Тобто у разі якщо така особа не подала або несвоєчасно подала реєстраційну заяву до контролюючого органу, обов’язок щодо нарахування та сплати податкових зобов’язань з ПДВ виникає з дня, що настає за граничним днем, який встановлено для подання такої заяви, тобто з 11 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто загального обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг понад 1 млн. грн. за останні 12 календарних місяців.

У такому випадку контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов’язання та накладає на платника податків штраф у розмірі 25% суми визначеного податкового зобов’язання. При повторному протягом 1095 днів визначенні контролюючим органом суми податкового зобов’язання з ПДВ розмір штрафу становить 50% суми нарахованого податкового зобов’язання (п. 123.1 ст. 123 Податкового кодексу).

У разі виявлення контролюючим органом фактів, що свідчать про порушення фізичною особою — підприємцем порядку реєстрації платником ПДВ, установлених розділом V Податкового кодексу, податкове зобов’язання та штрафні санкції визначаються на підставі акта документальної перевірки, в якому викладено опис встановлених порушень та обсяг операцій, належних до оподаткування ПДВ.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42