Єдиний податок

Внесення коштів на розрахунковий рахунок, відкритий для підприємницької діяльності

Чи включаються до складу доходу фізичної особи — підприємця, який обрав загальну систему оподаткування, власні кошти, внесені на розрахунковий рахунок, відкритий для підприємницької діяльності?


Об’єктом оподаткування фізичної особи — підприємця є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю (п. 177.2 ст. 177 Податкового кодексу).

Для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних із обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених зазначеними документами.

Пунктом 1 Порядку № 481 визначено, що фізичні особи — підприємці зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат, у якій за підсумком робочого дня, протягом якого отримано дохід, на підставі первинних документів здійснюються записи про отримані доходи та документально підтверджені витрати.

Порядок відкриття банками рахунків клієнтів, використання коштів за ними і порядок їх закриття визначено Інструкцією № 492, відповідно до п. 1.3 якої фізичні особи мають право відкривати рахунки для здійснення підприємницької, незалежної професійної діяльності та власних потреб.

Отже, у разі внесення платником податку коштів, отриманих як дохід з джерелом походження з України або за її межами та раніше оподаткованих відповідно до законодавства на поточний рахунок, відкритий для здійснення підприємницької діяльності, такі кошти до складу доходу фізичної особи — підприємця не включаються, повторно не оподатковуються та не відображаються в Книзі обліку доходів та витрат.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42