Єдиний податок

Термін внесення змін до реєстру платників єдиного податку

У який термін контролюючий орган вносить дані до реєстру платників єдиного податку у разі зміни видів діяльності фізичною особою — підприємцем, що застосовує спрощену систему оподаткування (третя група)?


Пунктом 299.7 ст. 299 Податкового кодексу визначено перелік відомостей про платника єдиного податку, що вносяться до реєстру платників єдиного податку, зокрема:

  • найменування суб’єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку в паспорті);
  • податкова адреса суб’єкта господарювання;
  • місце провадження господарської діяльності;
  • обрані фізичною особою — підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності;
  • ставка єдиного податку та група платника податку;
  • дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;
  • дата реєстрації;
  • види господарської діяльності;
  • дата анулювання реєстрації.

Згідно з пп. 298.3.1 п. 298.3 ст. 298 Податкового кодексу платники єдиного податку у разі зміни відомостей, внесених до реєстру платників єдиного податку, мають подати заяву, до якої включаються відомості про зміну видів господарської діяльності.

У разі зміни відомостей, передбачених підпунктами 1 — 5 п. 299.7 цієї статті, вносяться зміни до реєстру платників єдиного податку в день подання платником відповідної заяви (п. 299.8 ст. 299 Податкового кодексу).

За бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку. Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру.

Отже, відомості про зміну видів господарської діяльності фізичною особою — підприємцем — платником єдиного податку третьої групи вносяться до реєстру платників єдиного податку не пізніше одного робочого дня з дня надходження заяви про зміну видів господарської діяльності.

«Гарячі лінії»

Дата: 24 січня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42