Інші податки
Тема: Податок на прибуток

Щодо застосування вимог абзацу третього п. 21 підрозділу 4 розділу XX «Перехідних положень» ПКУ

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо застосування вимог абзацу третього п. 21 підрозділу 4 розділу XX «Перехідних положень» Податкового кодексу України (далі — Кодекс) при складанні податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2016 рік  та, керуючись ст. 52 Кодексу, повідомляє.

Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», який набув чинності з 1 січня 2016 року, встановлено, що податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ст. 137 Кодексу, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком (п. 137.4 ст. 137 Кодексу).

Згідно з п. 21 підрозділу 4 розділу XX «Перехідних положень» Кодексу станом на 1 січня 2015 року банк зобов’язаний здійснити перерахунок резерву у зв’язку із знеціненням (зменшенням корисності) активів.

Резерв, сформований банком у зв’язку із зменшенням корисності активів згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності станом на кінець 2014 року, у сумі, що не перевищує ліміт у розмірі 30 відсотків вартості, яка розраховується як сукупна балансова вартість активів, знецінення яких визнається шляхом формування резерву, збільшена на суму резерву за такими активами, згідно з даними фінансової звітності за 2014 рік, вважається резервом на 1 січня 2015 року, визнаним для оподаткування. Сума перевищення резерву над таким лімітом не змінює об’єкт оподаткування поточного або попередніх податкових (звітних) періодів, у тому числі не збільшує та не зменшує фінансовий результат до оподаткування, та вважається перевищенням резерву, що виникло у попередніх звітних (податкових) періодах.

Позитивна (від’ємна) різниця між резервом, розрахованим відповідно до розділу III Кодексу на кінець 2014 року, та резервом на 1 січня 2015 року, визнаним для оподаткування згідно з цим пунктом, збільшує (зменшує) фінансовий результат до оподаткування рівними частками протягом трьох років.

З огляду на викладене, 1/3 суми позитивної (від’ємної) різниці, яка виникла відповідно до абзацу третього п. 21 підрозділу 4 розділу XX «Перехідних положень» Кодексу, банк повинен розділити на чотири квартали 2016 року та враховувати по 1/4 кожний звітний квартал у деклараціях з податку на прибуток підприємств наростаючим підсумком за I квартал 2016 року, півріччя 2016 року, три квартали 2016 року, 2016 рік.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42