Соціальне страхування

Лікарняний до початку відпустки без збереження заробітної плати

Працівникові за сімейними обставинами було надано відпустку без збереження зарплати з 07.04.2016 р. по 14.04.2016 р., але 05.04.2016 р. він захворів і був непрацездатним до 19.04.2016 р. Розглянемо, чи має він право на допомогу по тимчасовій непрацездатності за весь період непрацездатності, яка настала раніше від того дня, коли мала розпочатися вищезазначена відпустка.


Метою надання допомоги по тимчасовій непрацездатності є повна або часткова компенсація втраченого заробітку працівником.

Відповідно до ст. 22 Закону про соціальне страхування допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності).

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, здійснюється за рахунок коштів роботодавця.

Підстави для відмови в оплаті листка непрацездатності за перші п’ять днів непрацездатності за рахунок коштів підприємства і в наступні дні непрацездатності за рахунок коштів Фонду визначено ст. 23 цього Закону. Згідно із цими нормами листок непрацездатності, виданий в установленому порядку, не оплачується за період перебування застрахованої особи, зокрема, у відпустці без збереження заробітної плати.

Отже, якщо тимчасова непрацездатність у працівника настала до початку відпустки без збереження заробітної плати та триває після закінчення терміну цієї відпустки, допомога по тимчасовій непрацездатності має надаватися лише за робочі дні (години) згідно з графіком роботи підприємства, тобто за ті дні, які мали б бути відпрацьовані.

Крім того, оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності 05.04.2016 р. та 06.04.2016 р. здійснюється за рахунок коштів роботодавця, а наступні дні непрацездатності з 15.04.2016 р. по 19.04.2016 р. оплачується за рахунок коштів Фонду.

У  разі настання тимчасової непрацездатності до  початку відпустки без збереження заробітної плати за  згодою між працівником та  роботодавцем може бути вирішено питання щодо перенесення терміну такої відпустки.

«Гарячі лінії»

Дата: 12 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42