Податок на прибуток

Визнання активів основними засобами

Облік газопроводів, побудованих власними силами, вартістю менше ніж 6000 грн. — це ОЗ (рахунок 10) чи МНМА (рахунок 11 та знос 100% у місяці введення в експлуатацію)?


Слід зазначити, що для цілей бухгалтерського обліку національними ПБО та МСБО не визначено вартісної межі для зарахування активів до складу ОЗ. Відповідь на це запитання можна знайти у наказі про облікову політику кожного окремо визначеного підприємства, оскільки кожне підприємство має право самостійно визначати вартісну межу визнання ОЗ залежно від виду та обсягів своєї діяльності. Таку облікову оцінку (вартісну межу активів, що належать до ОЗ) має бути зафіксовано у наказі про облікову політику підприємства.

Водночас вартісну межу для зарахування активів до складу ОЗ у податковому обліку передбачено положеннями Податкового кодексу.

Нагадаємо, що Законом №  655 внесено зміни до Податкового кодексу, згідно з якими граничну вартість матеріальних активів, які можуть бути віднесені до ОЗ, змінено.

Так, починаючи з 01.09.2015 р. відповідно до пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу ОЗ є матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000 грн., невиробничих ОЗ і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності такого платника, вартість яких перевищує 6000 грн. і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Таким чином, якщо підприємством внесено зміни до наказу про облікову політику і з 01.09.2015 р. мінімальну вартість ОЗ визначено на рівні 6000 грн., то газопроводи, побудовані власними силами і вартістю менше ніж 6000 грн. (які було придбано після 01.09.2015 р.), зараховуються на баланс підприємства на бухгалтерський рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи».

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів згідно з п. 27 ПБО 7 може нараховуватися у першому місяці використання об’єкта в розмірі 50% його вартості, яка амортизується, та решта 50% вартості — у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу), або в першому місяці використання об’єкта 100% його вартості залежно від методу амортизації, визначеного в наказі про облікову політику підприємства.

Якщо ж ці газопроводи було зараховано на баланс до складу ОЗ до 01.09.2015 р., то вони амортизуються у складі ОЗ і не підлягають рекласифікації до складу «Інші не-оборотні матеріальні активи» внаслідок збільшення вартісної межі визнання ОЗ.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42