Податок на прибуток

Визначення балансової вартості основних засобів

Для розрахунку суми амортизації у 2015 р. вартість ОЗ визнавалася без урахування їх уцінки, проведеної у 2014 р., або з урахуванням проведеної уцінки (додатки АМ та РІ до декларації). Як потрібно було визначити балансову вартість ОЗ станом на 31.12.2014 р. у разі проведення у 2014 р. їх уцінки (додаток АМ до декларації)?


Відповідно до п. 138.1 ст. 138 Податкового кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується:

  • на суму нарахованої амортизації ОЗ або нематеріальних активів відповідно до національних ПБО або МСФЗ;
  • на суму уцінки і втрат від зменшення корисності ОЗ або нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду відповідно до національних ПБО або МСФЗ;
  • на суму залишкової вартості окремого об’єкта ОЗ або нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних ПБО, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта.

При поданні декларації з податку на прибуток за 2015 р. необхідно було використовувати дані річної фінансової звітності, тобто брати до уваги фінансовий результат до оподаткування, точніше, дані Звіту про фінансові результати за 2015 р. У цьому звіті у складі витрат звітного періоду за 2015 р. мало бути враховано витрати від уцінок і втрат від зменшення корисності ОЗ, якщо такі уцінки проводилися протягом року. Такі витрати компенсуються (коригуються) відповідно до абзацу другого п. 138.1 ст. 138 Податкового кодексу.

Крім того, оскільки національні ПБО вимагають вести облік на безперервній основі, то цей принцип стосується й обліку ОЗ у податковому обліку. А оскільки у 2014 р. сума проведених уцінок не визнавалась у податковому обліку ОЗ, то відповідно їх залишкова вартість на 31.12.2014 р. за даними бухгалтерського обліку відрізнятиметься від залишкової вартості ОЗ за даними податкового обліку.

У такому випадку:

  • для платників, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн.  грн., для розрахунку суми амортизації у 2015 р. вартість ОЗ необхідно було визнавати за даними бухгалтерського обліку, тобто з урахуванням уцінки, проведеної у 2014 р.;
  • для платників, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за останній річний звітний (податковий) період перевищує 20 млн.  грн., для розрахунку суми амортизації у 2015 р. вартість ОЗ необхідно було визнавати за даними податкового обліку, тобто без урахування уцінки, проведеної у 2014 р. Адже саме для цього проводяться збільшення фінансового результату до оподаткування на суму амортизації, нарахованої за даними бухгалтерського обліку, згідно з абзацом першим п. 138.1 ст. 138 Податкового кодексу і зменшення фінансового результату до оподаткування на суму амортизації, нарахованої за даними податкового обліку згідно з абзацом першим п. 138.2 цієї статті, тобто щоб бухгалтерську амортизацію у Звіті про фінансовий результат за 2015 р. замінити на податкову амортизацію за 2015 р.

Вищенаведене підтверджується п. 11 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу, відповідно до якого при розрахунку амортизації ОЗ та нематеріальних активів згідно з п. 138.3 ст. 138 цього Кодексу балансова вартість ОЗ та нематеріальних активів станом на 01.01.2015 р. має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31.12.2014 р. відповідно до статей 144 — 146 та 148 Кодексу в редакції, що діяла до 01.01.2015 р.

Це означає, що платникам податку потрібно продовжувати вести окремо бухгалтерський і окремо податковий облік щодо ОЗ і нематеріальних активів.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42