Податок на прибуток

Безоплатно отримані основні засоби

Вартість безоплатно отриманих до 01.01.2015 р. ОЗ у податковому обліку в повній сумі включалася до доходів. У бухгалтерському обліку доходи визначались і продовжують визначатися в сумі нарахованої амортизації. У 2015 р. не передбачено різниці для коригування фінансового результату на суми доходу, включеного до оподаткованого доходу в 2014 р. Яким чином уникнути подвійного оподаткування?


У пп. 138.3.2 п. 138.2 ст. 138 Податкового кодекcу наведено вичерпний перелік витрат на придбання ОЗ, які не підлягають амортизації. Це, зокрема:

  • вартість гудвілу;
  • витрати на придбання/самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих ОЗ. Термін «невиробничі основні засоби» означає основні засоби, які не використовуються в господарській діяльності платника податку.

Відповідно до п. 22 ПБО 7 об’єктом амортизації є вартість, яка амортизується (окрім вартості земельних ділянок, природних ресурсів і капітальних інвестицій).

Сума нарахованої амортизації об’єктів ОЗ, отриманих безоплатно, включається до витрат підприємства/установи зі збільшенням їх зносу відповідно до абзацу першого п. 30 цього Положення.

Водночас згідно з абзацом другим п. 30 ПБО 7 до рахунку 42 «Додатковий капітал» Інструкції №  291 балансоутримувачем визнається дохід зі зменшенням додаткового капіталу. Тобто безоплатно отримані ОЗ у 2015 р. підлягають амортизації.

Вартість безоплатно отриманих ОЗ до 01.01.2015 р. у повній сумі включалася до доходів відповідно до пп. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу (у редакції, що діяла до 01.01.2015 р.).

У 2015 р. на первісну вартість безоплатно отриманих ОЗ нараховується амортизація, яка збільшує витрати звітного періоду (бухгалтерський запис Дт 90, 91, 92, 93, 94 — Кт 13), а сума додаткового капіталу пропорційно сумам нарахованої амортизації визнається у складі інших доходів звітного періоду (бухгалтерський запис Дт 424 — Кт 745). Таким чином, вплив доходів і витрат у податковому обліку нівелюється. Відповідно сума безоплатно отриманих ОЗ фактично оподатковується один раз до 01.01.2015 р., при їх отриманні.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42