ПДФО

Матеріальне забезпечення від фондів соціального страхування

Розглянемо, чи оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором дохід, отриманий фізичною особою — підприємцем, особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, у вигляді матеріального забезпечення (допомоги по вагітності та пологах, допомоги на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві), допомоги по тимчасовій непрацездатності) з фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, за якими ознаками у податковому розрахунку (форма № 1ДФ) відображаються доходи за видами матеріального забезпечення.


Згідно з частиною третьою ст. 19 Закону № 1105 особи, які забезпечують себе роботою самостійно (займаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги відповідно до цього Закону за умови сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування України згідно із законом.

Статтею 20 цього Закону встановлено види матеріального забезпечення та соціальних послуг за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Зокрема, за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності надаються такі види матеріального забезпечення: допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною); допомога по вагітності та пологах; допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).

Оподаткування доходів фізичних осіб — підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, визначено статтями 177, 178 розділу IV та главою 1 розділу XIV Податкового кодексу.

Доходом фізичної особи — підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, є доходи, отримані зазначеними особами виключно від здійснення підприємницької або незалежної професійної діяльності.

Водночас відповідно до п. 177.6 ст. 177 Податкового кодексу у разі якщо фізична особа — підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими цим Кодексом для платників податку — фізичних осіб.

Також пп. 4 п. 292.11 ст. 292 зазначеного Кодексу передбачено, що до складу доходу фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку, визначеного цією статтею, не включаються, зокрема, суми коштів цільового призначення, що надійшли від фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Отже, дохід у вигляді матеріального забезпечення, який виплачується фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування, не включається до доходу фізичної особи — підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, та оподатковується за загальними правилами, встановленими Податковим кодексом для платників податків — фізичних осіб.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб податком на доходи фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу, відповідно до пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 якого не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, зокрема, сума допомоги по вагітності та пологах, сума страхових виплат, які отримує платник податку з фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування згідно із законом.

Однак слід зауважити, що винятки, передбачені вищезазначеним підпунктом, не поширюються на виплату заробітної плати, грошової (вихідної) допомоги при виході на пенсію (у відставку) та виплату, пов’язану з тимчасовою втратою працездатності.

Крім того, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання фізичної особи, зокрема фондами загально-обов’язкового державного соціального страхування України (пп. «а» пп. 165.1.22 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу).

Водночас згідно з пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 Кодексу.

Податковий агент під час нарахування (виплати, надання) оподатковуваного доходу, у тому числі заробітної плати на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку 18%, визначену ст. 167 Податкового кодексу (п. 168.1 ст. 168 Кодексу).

Крім того, об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Кодексу (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу).

Відповідно до п. 163.1 цієї статті об’єктом оподаткування є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 Кодексу.

Ставка військового збору становить 1,5% об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу (пп. 1.3 зазначеного пункту).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 цього Кодексу (пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Пунктом 1.7 цього пункту передбачено, що звільняються від оподаткування збором доходи, які згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.

Таким чином, дохід, отриманий фізичною особою — підприємцем, особою, яка провадить незалежну професійну діяльність у вигляді матеріального забезпечення (допомоги по вагітності та пологах, допомоги на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві) від фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.

У разі якщо фондом нараховується (виплачується) дохід у вигляді допомоги по тимчасовій непрацездатності, то сума такого доходу є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.

Ознаки доходів

Згідно з Довідником ознак доходів, наведених у додатку до Порядку № 4, сума допомоги по вагітності та пологах відображається податковим агентом у податковому розрахунку (форма № 1ДФ) за ознакою доходу «128», допомога на поховання — за ознакою «146», допомога по тимчасовій непрацездатності — за ознакою  «127».

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42