ЄСВ

Сплата єдиного внеску особами, які провадять незалежну професійну діяльність, та подання ними звітності за 2015 рік

Дія Закону про ЄСВ поширюється на відносини, що виникають під час провадження діяльності, пов’язаної зі збором та веденням обліку єдиного внеску.

Відповідно до п. 5 частини першої ст. 4 цього Закону осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, визначено платниками єдиного внеску.

При цьому особи, які провадять незалежну професійну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності, зобов’язані нараховувати та сплачувати єдиний внесок незалежно від того, чи є вони одночасно найманими працівниками або підприємцями.

Згідно з частиною 11 ст. 8 Закону про ЄСВ (діяла до 01.01.2016 р.) єдиний внесок для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, встановлено у 2015 р. на рівні 34,7% визначеної, зокрема, п. 3 частини першої ст. 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску.

Абзацом першим п. 2 частини першої цієї статті встановлено, що базою нарахування єдиного внеску для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою розміру мінімального страхового внеску за місяць, в якому отримано дохід (прибуток).

Згідно з частиною третьою ст. 7 Закону про ЄСВ нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом.

База оподаткування

База оподаткування доходів, отриманих від провадження незалежної професійної діяльності, регламентується ст. 178 розділу IV Податкового кодексу.

Згідно з п. 164.1 ст. 164 цього Кодексу чистий річний оподатковуваний дохід визначається відповідно до п. 178.3 ст. 178 Кодексу, а саме базою оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності.

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними у податковій декларації (п. 178.7 ст. 178 Податкового кодексу).

Пунктом 178.6 цієї статті визначено, що особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані вести Книгу обліку доходів та витрат, форму та порядок заповнення якої затверджено наказом № 481.

Звітність

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, формують та подають самі за себе до фіскальних органів звіт один раз на рік до 1 травня року, що настає за звітним періодом. Звітним періодом для них є календарний рік (п. 4 розділу ІІІ Порядку № 435).

Пунктом 12 розділу IV цього Порядку передбачено, що такі особи самі за себе формують та подають до органів ДФС звіт згідно з таблицею 3 додатка 5 до Порядку.

Відповідно до абзацу другого пп. 2 п. 5 розділу IV Інструкції № 449 у графі 2 таблиці 3 додатка 5 до Порядку № 435 сума чистого доходу (прибутку) в рядках календарних місяців зазначається як середньомісячний річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом ділення річного чистого доходу (прибутку) на кількість календарних місяців, протягом яких його отримано. До зазначеної суми з урахуванням максимальної величини бази нарахування єдиного внеску застосовується відповідна ставка, встановлена у п. 3 розділу III Інструкції № 449 (34,7%) (абзац другий пп. 3 п. 5 розділу IV Інструкції).

Якщо у звітному році або окремому місяці звітного року доходу (прибутку) не отримано, база нарахування єдиного внеску відсутня.

При цьому в місяцях, у яких дохід не отримувався (на підставі даних Книги обліку доходів і витрат), у графі  2 таблиці  3 додатка  5 до Порядку № 435 проставляється прочерк (на паперових носіях), а у разі надсилання звіту в електронній формі поле залишається незаповненим.

Водночас у разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою, ніж розмір мінімального страхового внеску (довідкова інформація на с. 48 «Вісника»).

Самостійне визначення бази нарахування єдиного внеску є виключно правом, а не обов’язком для зазначених платників.

Термін сплати та подання звіту

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року. При цьому враховується кількість календарних місяців, у яких отримано дохід (прибуток) (абзац четвертий частини восьмої ст. 9 Закону про ЄСВ та абзац перший пп. 3 п. 5 розділу IV Інструкції № 449).

Термін сплати єдиного внеску особами, які провадять незалежну професійну діяльність, за 2015 р. — 30.04.2016 р. (субота).

Якщо останній день строку подання звіту припадає на вихідний, святковий день чи інший неробочий день, то останнім днем подання звіту вважається перший після нього робочий день (п. 11 розділу IV зазначеної Інструкції).

У зв’язку з цим граничний термін сплати єдиного внеску та подання звіту особами, які провадять незалежну професійну діяльність, за 2015 р. — 04.05.2016 р.

Окремі звіти

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, отримують дохід від цієї діяльності та одночасно є фізичними особами — підприємцями, крім осіб, зазначених у п. 3 розділу III Порядку № 435, зобов’язані формувати та подавати до фіскальних органів окремі звіти відповідно до виду діяльності та обраної системи оподаткування (п. 19 розділу IV цього Порядку).

Для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, отримують дохід від цієї діяльності та одночасно є:

  • фізичними особами — підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування, — термін сплати єдиного внеску закінчився 19.01.2016 р., термін подання звітності — 09.02.2016 р.;
  • фізичними особами — підприємцями, які перебувають на загальній системі оподаткування, — термін сплати та подання звітності з єдиного внеску закінчився 09.02.2016 р.

Фінансова та адміністративна відповідальність

За порушення норм Закону про ЄСВ ст. 25 цього Закону та ст. 1651 КпАП передбачено фінансову та адміністративну відповідальність осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42