Митна справа

Легалізація документів, виданих іноземними органами громадянам

Чи потребують легалізації документи, які видані іноземними органами і пред’являються громадянами під час митного контролю, розглянемо у цій статті.


Порядок консульської легалізації офіційних документів встановлено Віденською конвенцією, міжнародними договорами та чинним законодавством України, а також Інструкцією № 113.

Пунктом 1.2 цієї Інструкції встановлено, що консульська легалізація офіційних документів — це процедура підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів або засвідчення справжності підписів посадових осіб, уповноважених засвідчувати підписи на документах, а також дійсності відбитків штампів, печаток, якими скріплено документ. При цьому п. 3.1 зазначеної Інструкції визначено, що під офіційним документом слід розуміти письмове підтвердження фактів та подій, що мають юридичне значення, або з якими чинне законодавство пов’язує виникнення, зміну або припинення прав і обов’язків фізичних або юридичних осіб.

Відповідно до ст. 13 Закону № 2709 документи, видані уповноваженими органами іноземних держав у встановленій формі, визнаються дійсними в Україні в разі їх легалізації, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України.

Пунктом 2 частини десятої ст. 374 Митного кодексу зазначено, що при ввезенні (пересиланні) на митну територію України громадянами звільняються від оподаткування митними платежами, зокрема, культурні цінності за кодами 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00 згідно з УКТ ЗЕД, виготовлені 50 і більше років тому.

При цьому ст. 21 Закону № 1068 встановлено, що культурні цінності, що ввозяться в Україну, підлягають реєстрації в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, Мін’юстом України разом з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. Під час ввезення культурних цінностей на територію України митниці ДФС подається свідоцтво на право їх вивезення, якщо це передбачено законодавством держави, звідки ввозяться культурні цінності. За відсутності такого свідоцтва ввезені цінності підлягають затриманню митницею ДФС до встановлення їх власника та одержання його доручення щодо подальшого переміщення або використання цих цінностей. Таке доручення має бути підтверджено дипломатичним представництвом або консульською установою країни, громадянином якої є власник культурних цінностей.

Відповідно до п. 5 частини десятої ст. 374 Митного кодексу при ввезенні (пересиланні) на митну територію України громадянами звільняються від оподаткування митними платежами товари, що входять до складу спадщини згідно із законом, відкритої за межами України на користь резидента (у тому числі в кількості однієї одиниці за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 т), 8711 згідно з УКТ ЗЕД), у разі підтвердження її складу органами, що вчиняють нотаріальні дії у країні її відкриття. Зазначене підтвердження підлягає засвідченню або легалізації у відповідній закордонній консульській установі України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Згідно з п. 6 частини десятої ст. 374 Митного кодексу при ввезенні (пересиланні) на митну територію України громадянами звільняються від оподаткування митними платежами товари, одержані громадянами-резидентами у вигляді нагород і призів на міжнародних змаганнях, конкурсах за межами митної території України (у тому числі не більше одного товару за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 т), 8711 згідно з УКТ ЗЕД), за умови документального підтвердження факту нагородження нотаріальними органами відповідної країни. Зазначене підтвердження підлягає засвідченню або легалізації у відповідній закордонній консульській установі України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42