Інші податки

Виплата орендних платежів нерезиденту

Згідно з пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку за ставками, визначеними цією статтею. Перелік доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, визначено у пп. 141.4.1 п. 141.4 зазначеної статті. Згідно з цією нормою під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, розуміється, зокрема, лізингова/орендна плата, що вноситься резидентами або постійними представництвами на користь нерезидента — лізингодавця/орендодавця за договорами оперативного лізингу/оренди.

Підпунктом 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу передбачено, що якщо резидент здійснює будь-яку виплату доходу з джерелом його походження з України, отриманого нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), то такий резидент утримує податок з таких доходів, зазначених у пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу, за ставкою у розмірі 15% (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3 — 141.4.6 цього пункту) їх суми та за їх рахунок. Зазначений податок сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності. При цьому якщо міжнародним договором, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору (п. 3.2 ст. 3 Податкового кодексу).

В Україні застосування зазначених процедур регламентовано положеннями п. 103.2 ст. 103 цього Кодексу, згідно з якими особа (податковий агент) має право самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу і є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір.

Отже, резидент при виплаті орендних платежів нерезиденту зобов’язаний утримувати податок із суми такої виплати за ставкою 15%, якщо інше не встановлено правилами міжнародного договору.

«Гарячі лінії»

Дата: 28 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42