Митна справа

Порядок відновлення до товарів режиму вільної торгівлі в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Відповідно до вимог п. 1 ст. 29 глави 1 розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом № 1678 (далі — Угода), кожна Сторона зменшує або скасовує ввізне мито на товари, що походять з іншої Сторони відповідно до графіків, установлених у додатку I-A до цієї Угоди.


Згідно зі ст. 26 Угоди положення цієї глави застосовуються до торгівлі товарами, що походять з територій Сторін.

Для цілей цієї глави «походження» означає, що товар підпадає під правила походження, викладені в Протоколі 1 до цієї Угоди («Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва») (далі — Протокол 1).

Відповідно до п. 1 ст. 16 Протоколу 1 товари, що походять з Європейського Союзу, і товари, що походять з України, після ввезення до України чи Європейського Союзу відповідно підпадають під дію цієї Угоди за умови подання одного з таких документів:

  • сертифіката з перевезення товару EUR.1, зразок якого наведено у додатку III до цього Протоколу; або
  • у випадках, зазначених у ст. 22(1) цього Протоколу, декларації, що надалі називатиметься «декларацією інвойс», наданої експортером до інвойса, повідомлення про доставку чи будь-якого іншого комерційного документа, який описує розглядувані товари достатньо детально для того, щоб їх можна було ідентифікувати; текст декларації інвойс, наведений у додатку IV до цього Протоколу.

Статтею 18 Протоколу 1 передбачено випадки видачі сертифіката з перевезення товарів EUR.1 після експорту товару, якщо:

  • він не був виданий під час експортування через помилки чи ненавмисний недогляд або через особливі обставини; або
  • було доведено перед митними органами, що сертифікат з перевезення товару EUR.1 було видано, але не прийнято під час імпортування з технічних причин.

Пунктом 6 ст. 22 Протоколу 1 встановлено, що декларація інвойс може бути оформлена експортером, коли товари, яких вона стосується, експортуються, або після експорту за умови, що вона пред’являється у країні-імпорту не пізніше двох років після ввезення товарів, яких вона стосується.

Строк дії сертифіката з перевезення товарів EUR.1 та декларації інвойс становить чотири місяці з дати видачі у країні експорту, які повинні бути надані в межах зазначеного періоду митним органам країни імпорту (ст. 24 Протоколу 1).

Згідно зі ст. 301 Митного кодексу повернення помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів здійснюється відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів.

Пунктом 5 цієї статті визначено, що повернення сум відповідних митних платежів здійснюється також у разі відновлення режиму вільної торгівлі.

Відповідно до ст. 43 Податкового кодексу обов’язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов’язання є подання платником податків заяви про таке повернення протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми.

Таким чином, до товарів може бути відновлено режим вільної торгівлі в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за умови подання митниці ДФС:

  • сертифіката з перевезення товарів EUR.1 протягом чотирьох місяців з дати видачі його у країні експорту, але не пізніше 1095 днів від дня виникнення надміру сплаченої суми;
  • декларації інвойс протягом чотирьох місяців з дати видачі її у країні експорту, але не пізніше двох років після ввезення товарів, яких вона стосується (від дня виникнення надміру сплаченої суми).

«Гарячі лінії»

Дата: 28 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42