Юридична практика

Класифікація комбінованого обладнання

Суть справи

За результатами документальної перевірки контролюючим органом встановлено порушення правил класифікації товарів «циліндри тиснення (валки)» і «станини», імпортованих ТОВ «А» протягом 2014 — 2015 рр. Внаслідок зміни коду зазначених товарів згідно з УКТ ЗЕД та збільшення ставки ввізного мита у ТОВ «А» виникло грошове зобов’язання з митних платежів і ПДВ із ввезених на митну територію України товарів, визначене у відповідних податкових повідомленнях-рішеннях.

Податкові повідомлення-рішення, а також рішення щодо правильності визначення заявлених у митних деклараціях кодів товарів, зазначено в акті перевірки ТОВ «А» та оскаржено до ДФС в адміністративному порядку.

Як вбачається із матеріалів справи, ТОВ «А» у 2014 — 2015 рр. ввезено на митну територію України та заявлено у митних деклараціях товари: «циліндри тиснення (валки)» за кодом згідно з УКТ ЗЕД 8420 91 80 00 (ставка мита 0%) і «станини» за кодом згідно з УКТ ЗЕД 8420 99 00 00 (ставка мита 0%).

Зазначено, що у товарній позиції 8420 згідно з УКТ ЗЕД класифікуються каландри або інші валкові машини, крім тих, що призначені для обробки металів чи скла, та валки для цих машин.

Згідно з інформацією, що міститься у графі 31 митної декларації, циліндри тиснення (валки) і станини є частинами станції тиснення каландрового типу (валкової машини).

Проте відповідно до рішення щодо правильності класифікації товарів, зазначеного в акті перевірки, дані товари класифіковано контролюючим органом за кодом 8443 91 91 10 згідно з УКТ ЗЕД (ставка мита 3%) як допоміжне обладнання друкарської машини.

При цьому контролюючим органом не взято до уваги той факт, що друкарська машина ввозилася на адресу ТОВ «А» у 2007 р. та проходила митне оформлення як комплектний об’єкт. Тоді відповідно до вимог примітки 3 розділу XVI УКТ ЗЕД друкарська машина та її складові (в тому числі станція тиснення) були правильно класифіковані у товарній позиції 8443 УКТ ЗЕД.

Натомість циліндри тиснення (валки) і станини, ввезені на митну територію України за митними деклараціями, що були предметом перевірки, не можуть класифікуватись як допоміжне обладнання товарів товарної позиції 8443 УКТ ЗЕД і відповідно до Правила 1 Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД та примітки 2 (а) до розділу XVI УКТ ЗЕД розглядаються як частини станції тиснення каландрового типу (валкової машини) товарної позиції 8420 УКТ ЗЕД.

Позиція платника

ТОВ «А» просить скасувати зазначені податкові повідомлення-рішення та наполягає на відсутності порушень правил класифікації товарів «циліндри тиснення (валки)» і «станини» за УКТ ЗЕД при їх митному оформленні.

Витяг з рішення

Згідно з Правилом 1 Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД та визначальних для класифікації характеристик товару назви розділів, груп та підгруп наводяться лише для зручності користування.

Приміткою 2 (а) розділу XVI УКТ ЗЕД визначено, що частини, які є виробами, включеними до будь-якої товарної позиції групи 84 або 85 (крім товарних позицій 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 та 8548), в усіх випадках повинні класифікуватися у відповідних для них товарних позиціях.

Згідно з приміткою 3 цього розділу комбіновані машини (комбайни), які складаються з двох або більше машин, що становлять єдиний агрегат, та інші машини, призначені виконувати дві чи кілька доповнювальних або не пов’язаних між собою різних функцій, повинні класифікуватися за тією машиною або основною функцією, яка є головною у цьому виробі, якщо в контексті не зазначено інше.

Тобто для зручності транспортування багато машин і пристроїв транспортуються у нескладеному вигляді. Хоча фактично товари в цьому випадку є набором частин, вони класифікуються як відповідна машина, а не в будь-якій окремій товарній позиції, що належить до частин. Те саме стосується і незавершених машин, які мають ознаки завершеної машини і подані у розібраному вигляді. Проте нескладені компоненти у кількості, яка перевищує необхідну для завершеної машини або для незавершеної машини, які мають характеристики завершеної машини, класифікуються в товарних позиціях, що відповідають цим товарам.

З огляду на викладене рішення щодо правильності класифікації товарів «циліндри тиснення (валки)» і «станини» у товарній підкатегорії 8443 91 91 10 згідно з УКТ ЗЕД, зазначене в акті перевірки, не відповідає вимогам УКТ ЗЕД.

Враховуючи наведене, скарга ТОВ «А» підлягає задоволенню, а податкові повідомлення-рішення — скасуванню.

«Гарячі лінії»

Дата: 20 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42