Інші податки
Тема: ЗЕД. Валютне регулювання

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до вимог статей 6, 7, 15, 25, 44, 45, 55, 56 Закону України «Про Національний банк України» та з метою вдосконалення порядку проведення деяких валютних операцій Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. У другому реченні абзацу першого підпункту 2 пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 23 лютого 2015 року № 124 «Про особливості здійснення деяких валютних операцій» (зі змінами) слово «четвертого» замінити словом «третього».

2. Унести до постанови Правління Національного банку України від 03 березня 2016 року № 140 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» (зі змінами) такі зміни:

1) пункт 2 після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом тринадцятим такого змісту:

«що надійшли для здійснення іноземних інвестицій в Україну».

У зв’язку з цим, абзаци тринадцятий — двадцять четвертий уважати відповідно абзацами чотирнадцятим — двадцять п’ятим;

2) у пункті 6:

у другому реченні абзацу першого підпункту 12 та в абзаці першому підпункту 13 слово «четвертого» замінити словом «третього»;

підпункт 15 виключити;

в абзаці третьому підпункту 17 слово «четвертого» замінити словом «третього».

3. У пунктах 19 та 23 Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 07 квітня 2016 року № 247, слово «четвертого» замінити словом «третього».

4. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України — до відома їх клієнтів.

5. Постанова набирає чинності з 11 травня 2016 року. Пункт 2 цієї постанови діє до 08 червня 2016 року включно.


Голова В. О. ГОНТАРЕВА