ПДВ

Постачання зернових і технічних культур

Який порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання зернових культур товарних позицій 1001 — 1008 згідно з УКТ ЗЕД і технічних культур товарних позицій 1205 та 1206 00 згідно з УКТ ЗЕД (далі — зернові та технічні культури) з 1 січня 2016 р.?


Законом № 909 виключено зі ст. 197 Податкового кодексу п. 197.21, а з підрозділу 2 розділу XX цього Кодексу — пункти 15, 151 та 152, якими до 01.01.2016 р. встановлювався режим звільнення від оподаткування операцій з постачання на митній території України зернових культур і технічних культур, а також операцій з вивезення таких культур в митному режимі експорту, а тому такі операції з 01.01.2016 р. оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку.

Пунктом 198.5 ст. 198 Податкового кодексу визначено, що платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН) у терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 01.07.2015 р., — у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку було включено до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в операціях, за якими не здійснюється нарахування ПДВ (крім випадків проведення операцій, передбачених пп. 196.1.7 п. 196.1 ст. 196, пп. 197.1.28 п. 197.1 та п. 197.11 ст. 197 Податкового кодексу).

У разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи в подальшому починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів, платник податку може зменшити суму податкових зобов’язань, що були нараховані відповідно до цього пункту, на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, зазначеної в абзаці першому цього пункту, зареєстрованого в ЄРПН.

Пунктом 192.1 ст. 192 Податкового кодексу встановлено, що у разі якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеного в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованого в ЄРПН.

Відповідно до п. 36 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу платник податку може включити на підставі бухгалтерської довідки до податкового кредиту виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 цього Кодексу, суми податку, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, придбаних до 01.07.2015 р., що не були включені до складу податкового кредиту до 01.07.2015 р. при придбанні або виготовленні таких товарів/послуг, необоротних активів, та/або з яких до 01.07.2015 р. були визначені податкові зобов’язання відповідно до п. 198.5 ст. 198 цього Кодексу у редакції, що діяла до 31.01.2015 р., у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися після 01.07.2015 р. повністю або частково в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів.

З метою застосування п. 36 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу податковий кредит визначається на дату початку фактичного використання товарів/послуг, необоротних активів, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону про бухоблік.

Отже, незалежно від того були зернові та технічні культури придбані з ПДВ чи із застосуванням пільги з оподаткування, з 01.01.2016 р. на операції з постачання на митній території України зернових та технічних культур, а також на операції з вивезення таких культур в митному режимі експорту поширюються загальні правила оподаткування ПДВ.

Платник податку, який при придбанні після 01.07.2015 р. товарів/послуг, у тому числі у митному режимі імпорту, для використання у пільгових операціях з постачання зернових і технічних культур, за датою, визначеною п. 198.2 ст. 198 Податкового кодексу, сформував податковий кредит та відповідно до п. 198.5 цієї статті нарахував податкові зобов’язання, при реалізації таких культур після 01.01.2016 р. має право на коригування (зменшення) податкових зобов’язань, нарахованих згідно з п. 198.5 ст. 198 цього Кодексу, на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеної відповідно до п. 198.5 ст. 198 Кодексу та зареєстрованої в ЄРПН. Реєстрація такого розрахунку коригування в ЄРПН здійснюється платником податку, яким його складено.

Право на коригування податкових зобов’язань, визначених платником на підставі п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу, виникає у платника на дату початку фактичного використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях у рамках господарської діяльності.

Включення до податкового кредиту сум податку, сплачених (нарахованих) у вартості товарів/послуг, придбаних до 01.07.2015 р., у тому числі у митному режимі імпорту, для використання у пільгових операціях з постачання зернових та технічних культур та у зв’язку з цим не віднесених до податкового кредиту, здійснюється на підставі бухгалтерської довідки (п. 36 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу) та наявності відповідних, належним чином оформлених та зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних або митних декларацій.

«Гарячі лінії»

Дата: 24 січня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42