Податок на прибуток

Коригування фінансового результату

Чи потрібно коригувати фінансовий результат на різниці, що виникають між нарахованими та отриманими штрафними санкціями і пенею?


З 01.01.2015 р. об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних ПБО або МСФЗ, на різниці, які виникають згідно з положеннями розділу III Податкового кодексу.

До річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи (пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу).

Слід зауважити, що розділом III зазначеного Кодексу не передбачено коригування фінансового результату на суму різниць між нарахованими та отриманими штрафами, пенею, неустойками та на суму від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за вирахуванням наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів та податків і зборів. Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату.

 

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42