Єдиний податок

Порушення термінів сплати грошових зобов’язань

При поданні податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за І квартал 2016 р. помилково не було заповнено рядок 9 «Сума податку за минулий податковий період», внаслідок чого завищено суму узгодженого податкового зобов’язання. Після закінчення граничних термінів сплати платником подано уточнюючий розрахунок з рядком 9, що привело у відповідність суми узгодженого та сплаченого податкового зобов’язання. Чи передбачено податковим законодавством застосування штрафних санкцій в цьому випадку?


Згідно з п. 54.1 ст. 54 Податкового кодексу крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов’язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов’язання та/або пені вважається узгодженою.

Відповідно до п. 295.3 ст. 295 Податкового кодексу платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

Підпунктом 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу визначено, що сума узгодженого грошового зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов’язання, вважається податковим боргом.

Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до зазначеного Кодексу за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій  (п. 300.1 ст. 300 Кодексу).

Згідно з п. 126.1 ст. 126 Податкового кодексу у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в таких розмірах:

при затримці до 30 календарних днів включно, що настають за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу;

при затримці більше 30 календарних днів, що настають за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу.

Пунктом 116.1 ст. 116 Податкового кодексу встановлено, що у разі застосування контролюючими органами до платника податків штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, такому платнику податків надсилаються (вручаються) податкові повідомлення-рішення.

Відповідно до п. 86.8 ст. 86 Податкового кодексу податкове повідомлення-рішення приймається керівником контролюючого органу (його заступником) протягом десяти робочих днів з дня, що настає за днем вручення платнику податків акта перевірки у порядку, передбаченому ст. 58 цього Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.

Контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення-рішення, зокрема, якщо за результатами перевірки контролюючим органом встановлено факт заниження або завищення суми податкових зобов’язань, заявленої у податковій декларації (п. 58.1 ст. 58 Податкового кодексу).

Враховуючи вищевикладене, нарахування штрафних санкцій у  разі порушення суб’єктом господарювання термінів сплати грошових зобов’язань здійснюється контролюючими органами у  порядку та  розмірах, передбачених Податковим кодексом.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42