Податок на прибуток

Операції, не підтверджені первинними документами

Чи потрібно коригувати фінансовий результат, якщо в бухобліку відображено операції, не підтверджені первинними документами, або операції, які раніше вважалися негосподарськими (штрафи, ПДВ за негосподарськими операціями тощо)?


Відповідно до ст. 9 Закону України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо — безпосередньо після її закінчення.

Зазначені первинні документи можуть бути складено на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов’язкові реквізити:

  • назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

У разі відсутності зазначених первинних документів господарська операція не може бути відображена у бухгалтерському обліку.

Відсутність у первинному документі всіх вищезазначених обов’язкових реквізитів може стати приводом для невизнання господарської операції за формальними ознаками з відповідним коригуванням фінансового результату. Водночас операції, які раніше вважалися не господарськими в податковому обліку і витрати за якими не включалися до складу витрат при визначенні оподатковуваного прибутку (штрафи, ПДВ за негосподарськими операціями тощо), відповідно до п. 20 ПБО 16 «Витрати», затвердженого наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318, відносяться до складу інших операційних витрат і враховуються при визначенні фінансового результату відповідно до національних ПБО або МСФЗ. Податковим кодексом не передбачено будь-яких коригувань фінансового результату за такими операціями.