Податок на прибуток

Винагорода за використання прав на сорти насіння

Чи вважається роялті платіж, отриманий власником сорту (юридичною особою) у вигляді винагороди за використання прав на сорти, зокрема за виробництво або розмноження насіння?


Підпунктом 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу визначено, що роялті — це будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіо-касети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, інших аудіовізуальних творів, будь-які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торгові марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Суб’єктами права інтелектуальної власності є: творець (творці) об’єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до ст. 421 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV (далі — Цивільний кодекс), іншого закону чи договору.

У результаті передачі прав на використання об’єкта права інтелектуальної власності виникають роялті, які у податковому законодавстві відносяться до пасивного доходу (пп. 14.1.268 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Згідно з правилами, встановленими пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 цього Кодексу, об’єкт оподаткування податком на прибуток визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних ПБО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Податкового кодексу. Слід зауважити, що відповідні коригування провадять лише ті платники, у яких дохід, отриманий від будь-якої діяльності за останній податковий (звітний) рік, перевищує 20 млн. грн.

Отже, якщо власник сорту (юридична особа) отримує винагороду за використання прав на цей сорт, зокрема виробництво або розмноження насіння сорту, продаж або інший комерційний обіг, то така винагорода для цілей податкового обліку вважається роялті та підлягає оподаткуванню згідно з правилами, встановленими розділом III Податкового кодексу.

«Гарячі лінії»

Дата: 24 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42