Оплата праці

Трудові відносини між сезонними працівниками та роботодавцями

Літо — це пора, коли виникає потреба в прийнятті працівників на сезонну роботу. Отже, тема статті стане актуальною як для працівників, так і для роботодавців. Які роботи вважаються сезонними, особливості укладання та розірвання трудового договору з сезонними працівниками, розглянемо далі.


Роботи, що належать до сезонних

Сезонними вважаються роботи, які внаслідок природних і кліматичних умов виконуються не цілий рік, а протягом певного періоду (сезону), що не перевищує шести місяців (п. 1 Указу № 310).

Конкретний перелік галузей і робіт, які можуть мати сезонний характер праці, визначено Списком № 278 (табл.).

Перелік сезонних робіт за галузями економіки

Сезонні галузі

Сезонні роботи

Лісова промисловість і лісове господарство 

Добування живиці, барасу і ялинкової сірки;
заготівля пньового осмолу;
заготівля лика;
лісокультурні роботи (підготовка ґрунту, посів і садіння лісу, догляд за лісовими культурами, робота в лісорозсадниках);
лісозахисні і протипожежні роботи (боротьба зі шкідниками і хворобами лісу, прокладання мінералізованих смуг, чергування на пожежних вишках, наземне пожежне патрулювання лісів);
заготівля насіння;
збирання і переробка харчових продуктів лісу;
польові лісовпорядні роботи

Торф’яна промисловість 

Болотяно-підготовчі роботи;
добування, сушіння та збирання торфу;
ремонт і обслуговування технологічного обладнання в польових умовах

Сільське господарство 

Робота в овочівництві, садівництві, виноградарстві, буряківництві, хмелярстві, на вирощуванні і збиранні картоплі, тютюну, кормів, баштанних культур, лікарських рослин;
робота на інкубаторно-птахівничих та міжгосподарських інкубаторних станціях

Переробна промисловість 

Робота на підприємствах переробки плодоовочевої продукції;
робота на підприємствах цукрової галузі промисловості;
первинне виноробство

Санаторно-курортні заклади і заклади відпочинку 

Роботи, пов’язані з санаторно-курортним обслуговуванням хворих і відпочиваючих в санаторно-курортних закладах і закладах відпочинку

Транспортно-дорожній комплекс 

Авіаційні роботи в сільському та лісовому господарствах

При цьому не передбачено переліку професій, за якими працівники можуть залучатися до сезонних робіт. Отже, до сезонних працівників належать лише ті працівники, які безпосередньо зайняті у вищезазначених видах робіт у відповідній галузі.

Наприклад, до сезонних робіт належить робота працівників за професіями, які безпосередньо зайняті на вирощуванні і збиранні кормів відповідно до технології виробництва (технологічної карти).

Особливості прийому на роботу

Із сезонними працівниками укладають строкові трудові договори на строк, що не перевищує тривалості сезону.

Відповідно до ст. 23 КЗпП строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Осіб, яких приймають на сезонні роботи, має бути попереджено про це при укладенні трудового договору. В наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу має бути зазначено, що такий працівник приймається на сезонну роботу (п. 3 Указу № 310). Порушення цієї вимоги означає, що працівником трудовий договір укладено на невизначений строк.

Для сезонних працівників випробувальний строк з метою перевірки відповідності працівника наданій йому роботі не встановлюють (п. 5 Указу № 310).

Що стосується оформлення трудових книжок на таких працівників, то згідно з п. 1.1 Інструкції № 58 трудові книжки ведуть на всіх працівників, які працюють на підприємстві понад п’ять днів, зокрема сезонних працівників. Отже, записи про прийняття на роботу, звільнення, заохочення потрібно вносити до їх трудових книжок так само, як і для інших працівників.

Надання відпустки

Статтею 2 Закону про відпустки передбачено, що право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Сезонним працівникам відпустка надається пропорційно до відпрацьованого ними часу (частина дев’ята ст. 6 Закону про відпустки).

У разі звільнення таких працівників їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані ними дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.

Якщо такі працівники за час роботи не скористалися правом на відпустку, то при звільненні їм виплачується компенсація.

Згідно з частиною другою ст. 3 Закону про відпустки у разі звільнення працівника у зв’язку з закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки.

Розірвання трудових договорів

Після закінчення строку дії трудового договору звільнення сезонних працівників відбувається на підставі п. 2 ст. 36 КЗпП. Звільнення провадиться без заяви працівника за наказом роботодавця. Винятком є випадки, коли розірвання строкового трудового договору відбувається достроково з ініціативи працівника (ст. 39 КЗпП).

Трудовий договір з сезонними працівниками, крім загальних підстав, передбачених КЗпП, може бути також розірвано у випадках:

  • припинення робіт на підприємстві, в установі, організації на строк більше двох тижнів з причин виробничого характеру або скорочення робіт в них;
  • нез’явлення на роботу безперервно протягом більше одного місяця внаслідок тимчасової непрацездатності.

У разі втрати працездатності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання, а також коли законодавством встановлено триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні, за робітниками і службовцями, зайнятими на сезонних роботах, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності, але не більш як до закінчення строку роботи за договором.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42