Оплата праці

Оподаткування матеріальної допомоги, наданої підприємством своїм працівникам

Статтею 11 КЗпП передбачено, що на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи, укладається колективний договір. Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів (ст. 10 КЗпП).


Матеріальна допомога, що має систематичний характер

Відповідно до пп. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу для цілей розділу IV цього Кодексу заробітна плата - це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

Об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний оподатковуваний дохід (пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Податкового кодексу).

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту) (пп. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 зазначеного Кодексу).

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку 18%, визначену в ст. 167 Податкового кодексу (пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 цього Кодексу).

Водночас відповідно до пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ зазначеного Кодексу об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 цього Кодексу, зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включається дохід у вигляді заробітної плати.

Згідно з пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу, за ставкою 1,5%, визначеною пп. 1.3 цього пункту.

Отже, якщо виплата матеріальної допомоги має систематичний характер і така допомога надається всім або більшості працівникам, наприклад, допомога на оздоровлення, при цьому її виплати передбачено положеннями про оплату праці найманих працівників (колективним договором, галузевою угодою тощо), прийнятими згідно з нормами трудового законодавства, то така матеріальна допомога з метою оподаткування прирівнюється до заробітної плати і вся сума такої допомоги включається до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку (збору) і оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.

Матеріальна допомога разового характеру

Згідно зі ст. 91 КЗпП підприємства, установи, організації в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові порівняно із законодавством трудові та соціально-побутові пільги для працівників.

Тому підприємство може зазначати в колективному договорі чи іншому аналогічному документі про надання працівникам такої матеріальної допомоги за умови, що працівники потребуватимуть її надання (у разі настання відповідної скрутної життєвої обставини). Може встановлюватися також розмір такої допомоги.

Якщо роботодавець надає окремим працівникам матеріальну допомогу за їх заявами у зв’язку з особистими обставинами, яка має разовий характер, наприклад, на вирішення соціально-побутових потреб, то її оподаткування регулюється п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу, згідно з абзацом третім пп. 170.7.1 якого встановлено, що нецільовою вважається допомога, яка надається без установлення визначених умов або напрямів.

Відповідно до пп. 170.7.3 зазначеного пункту не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами - юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 цього Кодексу, встановленого на 1 січня такого року (у 2016 р. - 1930 грн.).

Положення пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу не поширюються на профспілкові виплати своїм членам, умови звільнення яких від оподаткування передбачено пп. 165.1.47 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу.

При цьому благодійник - юридична особа зазначає відомості про надані суми нецільової благодійної допомоги у податковій звітності.

У разі отримання нецільової благодійної допомоги від благодійника - фізичної чи юридичної особи платник податку зобо-в’язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її суми, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір, установлений абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу.

Водночас якщо сума нецільової благодійної допомоги у 2016 р. перевищує 1930 грн., то сума такої допомоги в частині її перевищення включається податковим агентом до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, як інші доходи (пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу).

Крім того, згідно з пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ цього Кодексу об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 зазначеного Кодексу, зокрема загальний місячний оподатковуваний дохід (пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Кодексу).

Відповідно до пп. 1.7 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV цього Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 зазначеного Кодексу.

Таким чином, якщо сума нецільової благодійної допомоги, яка надаватиметься працівнику протягом 2016 р., сукупно не перевищуватиме 1930 грн., така сума не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та військовим збором. Сума перевищення над зазначеним розміром оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах.

Довідково

Відповідно до пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 цього Кодексу, зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включається дохід у вигляді заробітної плати.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42