Оплата праці

Право на індексацію

Індекс споживчих цін за квітень 2016 р. перевищив поріг індексації і становить 103,5%. Чи виникає право на індексацію, якщо підвищення посадових окладів на госпрозрахунковому підприємстві відбулося у березні 2016 р.?


Пунктом 5 Порядку № 1078 визначено, що у разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу споживчих цін (ІСЦ) у місяці підвищення приймається за 1 або 100%.

Обчислення ІСЦ для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, що настає за місяцем підвищення тарифних ставок (окладів).

Сума індексації у місяці підвищення тарифних ставок (окладів) не нараховується, якщо розмір підвищення заробітної плати перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення тарифних ставок (окладів).

Якщо розмір підвищення заробітної плати не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення тарифних ставок (окладів), сума індексації у цьому місяці розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення заробітної плати.

У разі зростання заробітної плати за рахунок інших її складових без підвищення тарифних ставок (окладів) сума індексації не зменшується на розмір підвищення заробітної плати. У разі коли відбувається підвищення тарифної ставки (окладу), у місяці підвищення враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру.

Право на індексацію настає, коли ІСЦ перевищить поріг індексації, встановлений з січня 2016 р. у розмірі 103%.

Підвищення заробітної плати у зв’язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано ІСЦ і при цьому відбулося перевищення порогу індексації.

Враховуючи зазначене, обчислення ІСЦ для проведення індексації має здійснюватися з місяця, який настає за місяцем, в якому відбулося підвищення тарифних ставок (окладів).

Якщо у березні 2016 р. на підприємстві підвищено посадові оклади, то для проведення індексації обчислення ІСЦ має здійснюватися з квітня 2016 р. Оскільки ІСЦ за квітень 2016 р. перевищив поріг індексації і становив 103,5%, то право на індексацію на цей індекс настає у червні 2016 р.


Довідково

Працівникам підприємств i організацій, які перебувають на госпрозрахунку, підвищення заробітної плати у зв’язку із зростанням рівня інфляції провадиться у порядку, визначеному у колективних договорах, але не нижче норм, визначених Порядком № 1078.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42