Бухоблік

Виплати за розповсюдження реклами

Підприємство-резидент для розміщення ефірних матеріалів (у тому числі рекламних) придбавало у 2014 р. ефірний час на телевізійному каналі, правовласником якого є компанія-нерезидент, яка веде транслювання на території України. Як слід було відобразити таку операцію у податковому обліку?


Згідно з вимогами пп. 14.1.203 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу у редакції, чинній до 01.01.2015 р., будь-які операції господарського, цивільно-правового характеру з виконання робіт, надання послуг, надання права на користування або розпоряджання товарами, у тому числі нематеріальними активами та іншими об’єктами власності, що не є товарами, за умови компенсації їх вартості, а також операції з безоплатного надання результатів робіт (послуг) є продажем результатів робіт (послуг).

Продаж результатів робіт (послуг) включає, зокрема, надання права на користування товарами за договорами оперативного лізингу (оренди), продажу, передачі права відповідно до авторських або ліцензійних договорів, а також інші способи передачі об’єктів авторського права, патентів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної, у тому числі промислової власності.

Ефірним часом вважається проміжок часу, протягом якого згідно з ліцензією на мовлення телерадіоорганізація здійснює трансляцію (ретрансляцію) будь-якої аудіовізуальної інформації (Закон України від 21.12.93 р. № 3759-XII «Про телебачення і радіомовлення»).

Враховуючи зазначене, така операція розглядається як придбання резидентом у компанії-нерезидента послуги з транслювання виробленої ним ефірної продукції (у тому числі розміщення реклами третіх осіб), а не операцією з придбання товару.

Вартість таких послуг включається резидентом до собівартості наданих третім особам послуг з організації розміщення ефірних матеріалів (у тому числі реклами) таких третіх осіб.

Особливості оподаткування доходів нерезидентів у 2014 р. було встановлено ст. 160 Податкового кодексу у редакції, чинній до 01.01.2015 р., відповідно до положень п. 160.1 якої до доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, що оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними ст. 160 цього Кодексу, не відносилися інші доходи у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості товарів/виконаних робіт/наданих послуг, переданих/виконаних/наданих резиденту від такого нерезидента (постійного представництва), у тому числі вартості послуг із міжнародного зв’язку чи міжнародного інформаційного забезпечення.

При цьому згідно з п. 160.7 ст. 160 Податкового кодексу резиденти, які здійснювали виплати нерезидентам за виробництво та/або розповсюдження реклами, під час такої виплати мали сплатити податок за ставкою 20% суми таких виплат за власний рахунок.

Статтею 1 Закону України від 03.07.96 р. № 270/96-ВР «Про рекламу», який регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами, визначено, що реклама — це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інте-рес щодо таких особи чи товару.

Отже, оскільки ефірна продукція, наповнена інформацією, що ідентифікується як реклама для резидента — юридичної особи, яка придбавала у компанії-нерезидента послуги з транслювання такої ефірної продукції, виплати за розповсюд-ження реклами, здійснені компанії-нерезиденту, мали оподатковуватися під час таких виплат за власний рахунок за ставкою 20%.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42