Рентна плата

Коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства

Який коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства застосовується з метою обчислення податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин на ділянках надр, де геолого-економічна оцінка запасів корисних копалин ще не виконана?


Згідно з п. 252.16 ст. 252 Податкового кодексу платники обчислюють податкові зобов’язання з плати за формулою, що застосовує величину: коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства, обчислений у матеріалах геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (десятковий дріб) (далі — Коефіцієнт). Гірничі підприємства, що порушили строк регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, обчислюють податкові зобов’язання із застосуванням коефіцієнта рентабельності, що дорівнює трикратному розміру облікової ставки Нацбанку України. 

Абзацом шостим п. 3 Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.97 р. № 432, ознакою видобувних балансових запасів корисних копалин є перевищення Коефіцієнтом, що визначений Державною комісією по запасах корисних копалин України (далі — ДКЗ), ставки рефінансування Нацбанку України за умови раціонального використання технічних засобів і технологій та дотримання вимог щодо охорони надр і навколишнього природного середовища.  

На частині наданих у користування ділянок надр, де провадиться господарська діяльність з видобування корисних копалин, геолого-економічну оцінку запасів корисних копалин із визначенням Коефіцієнта, ДКЗ ще не виконано. 

Відповідно до листа ДКЗ від 21.03.2016 р. № 171/07 встановлено тимчасові (до проведення державної експертизи матеріалів геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин) коефіцієнти рентабельності для застосування платниками рентної плати за користування надрами під час обчислення податкових зобов’язань з такої плати в 2016 р. у таких розмірах:

  • для нафтогазодобувних підприємств — 0,47;
  • для всіх інших гірничодобувних підприємств — 0,25.