Митна справа
Тема: Митна справа

Переміщення громадянами через адміністративний кордон АР Крим транспортних засобів

На сьогодні питання митного оформлення товарів, які переміщуються через адміністративний кордон АР Крим, урегульовано Законом № 1636.

Відповідно до п. 3.2 ст. 3 цього Закону в межах ВЕЗ «Крим» створюється вільна митна зона, що за своїм функціональним типом є одночасно вільною митною зоною комерційного, сервісного та промислового типу згідно зі ст. 430 Митного кодексу.

Слід зазначити, що відповідно до частини другої ст. 9 цього Кодексу території вільних митних зон вважаються такими, що знаходяться поза межами митної території України.

Розглянемо, які документи потрібно пред’являти на транспортні засоби особистого користування, що переміщуються через адміністративний кордон АР Крим, громадянами, які мають постійне місце проживання в Україні.


Пунктом 3.4 ст. 3 та п. 6.3 ст. 6 Закону № 1636 визначено, що митні формальності, пов’язані з переміщенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення та громадян через адміністративний кордон ВЕЗ «Крим», здійснюються у зонах митного контролю, розташованих у місцях, визначених у ст. 329 Митного кодексу, як при переміщенні через митну територію України.

Відповідно до п. 12.4 ст. 12 Закону № 1636 під час тимчасової окупації поставки товарів на територію (з території) ВЕЗ «Крим» здійснюються з урахуванням того, що митні формальності, пов’язані з поставками товарів, переміщенням транспортних засобів комерційного призначення та фізичних осіб через адміністративний кордон ВЕЗ «Крим», проводяться у відповідних контрольних пунктах в’їзду-виїзду, в яких утворюються підрозділи органів доходів і зборів.

Пунктом 7.1 ст. 7 Закону № 1636 встановлено, що на фізичних осіб, які перетинають адміністративний кордон ВЕЗ «Крим», поширюється дія розділу XII Митного кодексу. Цим розділом визначено порядок і умови переміщення громадянами товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування.

Правила митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджені наказом № 1118, застосовуються в частині, що не суперечить Митному кодексу.

Згідно з п. 7 розділу І зазначених правил при ввезенні транспортного засобу на митну територію України його власник або уповноважена особа, які переміщують транспортний засіб через митний кордон України, пред’являють його митному органу для проведення митного огляду й подають оригінали та копії:

документів, що підтверджують право власності на транспортний засіб або користування ним (у тому числі з правом розпорядження);

реєстраційних (технічних) документів на транспортний засіб (якщо він перебував на обліку в реєстраційному органі іноземної держави чи України) з відмітками про зняття цього засобу з обліку, якщо такі документи видаються реєстраційним органом.

Згідно з п. 2 розділу І Правил, затверджених наказом № 1118, власник транспортного засобу - це громадянин, що відповідно до законів України має право власності на транспортний засіб, яке підтверджується документально; уповноважена особа - це особа, яка на підставі договору або належно оформленого доручення, виданого власником товарів і транспортних засобів, наділена правом учиняти дії, пов’язані з пред’явленням цих товарів і транспортних засобів митним органам для митного контролю та митного оформлення при переміщенні їх через митний кордон України, або іншим чином розпоряджатися зазначеними товарами і транспортними засобами.

Пунктом 9 розділу І Правил, затверджених наказом № 1118, визначено, що не підлягає пропуску через митний кордон України транспортний засіб, зокрема, ввезення якого в Україну заборонено згідно із законодавством або на який відсутні документи, що підтверджують право власності на такий транспортний засіб або користування ним (у тому числі з правом розпорядження).

«Гарячі лінії»

Дата: 4 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42