Оплата праці
Тема: Відпустки, Труд і зарплата

Особливий характер праці: право на відпустку

Чоловік працює на посаді лікаря-анестезіолога-реаніматолога, яка дає право на додаткову щорічну відпустку за особливий характер праці. У 2015 р. його було мобілізовано для проходження служби в зоні АТО. В статті дізнаємося, чи зараховується період проходження такої служби до стажу роботи, що дає право на вищезазначену відпустку.


Щорічна додаткова відпустка за особ-ливий характер праці надається за Списком виробництв, робіт, професій і посад працівників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України.

Постановою № 1290 затверджено Список виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці (додаток 2 до постанови).

Згідно з позицією 122 розділу ХVІІ додатка 2 до постанови № 1290 право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до 11 календарних днів мають, зокрема, лікарі-анестезіологи-реаніматологи, лікарі (крім лікаря-лаборанта) відділень (груп) анестезіології-реанімації і палат реанімації та інтенсивної терапії.

Змінами, внесеними Законом № 433, зокрема, до ст. 39 Закону № 2232 та ст. 119 КЗпП, працівники, призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, користуються гарантіями щодо збереження місця роботи, посади і середнього заробітку на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб — підприємців, у яких вони працювали на час призову.

Такі самі гарантії встановлено і працівникам, призваним під час мобілізації, на особливий період, які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, але не більше ніж на строк укладеного контракту.

Відповідно до п. 2 ст. 9 Закону про відпустки до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховується час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (у тому числі час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу).

Водночас частиною другою вищезазначеної статті Закону чітко визначено, що до стажу роботи, який дає право на відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, зараховуються:

  • час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників даного виробництва, цеху, професії або посади;
  • час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу із шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці;
  • час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторів.

Отже, періоди, в які працівники звільнені від роботи у зв’язку з призовом на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, до стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці або за особливий характер праці, не зараховуються.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42