Соціальне страхування
Тема: Відрядження, Пенсійне і соціальне забезпечення, Труд і зарплата

Працівник захворів у відрядженні

Працівник поїхав у відрядження до іншого міста на дев’ять днів, але через хворобу йому довелося залишитися ще на три дні. У цьому матеріалі розглянемо, чи буде йому оплачено тимчасову непрацездатність та чи компенсують інші витрати (проживання та добові).


Згідно з Інструкцією № 59 службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника органу державної влади, підприємства, установи та організації на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи.

Працівники мають право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв’язку зі службовими відрядженнями (ст. 121 КЗпП).

Пунктом 8 розділу ІІ Інструкції № 59 передбачено, що у разі тимчасової непрацездатності відрядженого працівника йому на загальних підставах відшкодовуються витрати на найм житлового приміщення (крім випадків, коли відряджений працівник перебуває на стаціонарному лікуванні) і виплачуються добові протягом усього часу, поки він не може за станом здоров’я приступити до виконання покладеного на нього службового доручення або повернутися до місця свого постійного проживання, але на строк не більше двох місяців.

Тимчасова непрацездатність відрядженого працівника, а також неможливість за станом здоров’я повернутися до місця постійного проживання повинні бути засвідчені в установленому порядку.

Працівник, який захворів у відрядженні, повинен підтвердити свою тимчасову непрацездатність, отримавши за місцем свого перебування листок непрацездатності.

Інструкцією № 455 визначено, що особам, у яких тимчасова непрацездатність настала поза постійним місцем проживання і роботи (під час відрядження, санаторно-курортного лікування, відпустки тощо), листок непрацездатності (довідка) видається за місцем їх тимчасового перебування з дозволу головного лікаря лікувально-профілактичного закладу на число днів непрацездатності.

За період тимчасової непрацездатності відрядженому працівникові на загальних підставах виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності. Дні тимчасової непрацездатності не включаються до строку відрядження.

Інструкцією № 455 визначено, що особам, у яких тимчасова непрацездатність настала поза постійним місцем проживання і роботи (під час відрядження, санаторно-курортного лікування, відпустки тощо), листок непрацездатності (довідка) видається за місцем їх тимчасового перебування з дозволу головного лікаря лікувально-профілактичного закладу на число днів непрацездатності

Важливо

Якщо працівник затримався у відрядженні без поважних причин, за цей час йому не виплачуватимуть заробітну плату, не відшкодовуватимуть добові витрати, витрати на найм житлового приміщення та інші витрати.