Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення, Труд і зарплата

Пенсійне забезпечення резервістів, які брали участь в АТО

З 06.05.2016 р. набрав чинності Закон № 1080, яким внесено зміни до законів № 2262 та № 203, щодо призначення пенсії по інвалідності резервістам та пенсії у разі втрати годувальника членам сімей загиблих резервістів, про що і йтиметься далі.


Право на призначення пенсій

Пенсійне забезпечення резервістів, які стали інвалідами внаслідок виконання обов’язків служби у військовому резерві під час безпосередньої участі в АТО чи забезпечення її проведення, та членів сімей осіб, які загинули чи померли внаслідок виконання обов’язків служби у військовому резерві під час безпосередньої участі в АТО чи забезпечення її проведення, здійснюється у порядку, встановленому Законом № 2262 для військовослужбовців відповідних прирівняних посад та членів їх сімей.

довідково

Резервісти - це громадяни України, які у добровільному порядку проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України та інших військових формувань.

Розміри пенсій

Пенсія по інвалідності резервістам призначається в таких розмірах:

 

  • інвалідам війни I групи — 100, II — 80, III — 60% відповідних сум грошового забезпечення (заробітку);
  • іншим інвалідам I групи — 70, II — 60, III — 40% відповідних сум грошового забезпечення (заробітку).

 

При цьому законодавчо визначено мінімальні розміри пенсії по інвалідності резервістам, а саме:

 

  • інвалідам війни із числа солдатів і матросів строкової служби I групи — у розмірі 120, II — 110, III — 105% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
  • іншим інвалідам із числа солдатів і матросів строкової служби I групи — у розмірі 110%, II — 105, III — 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
  • інвалідам із числа єфрейторів (старших солдатів) і сержантів, старших матросів і старшин строкової служби - у розмірі 110%, із числа прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони, осіб молодшого складу Національної поліції — 120%, а із числа осіб офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони, осіб середнього і вищого складу Національної поліції —130% відповідних мінімальних розмірів пенсій, передбачених для інвалідів із числа солдатів і матросів строкової служби.

 

Пенсії в разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей резервістів, не можуть бути нижче ніж два визначені законом розміри прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

До пенсії в разі втрати годувальника членам сімей загиблих (померлих) резервістів на підставі відповідного посвідчення встановлюється підвищення в розмірі 398,58 грн.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Положення Закону № 1080 поширюються на резервістів, які безпосередньо брали (беруть) участь в АТО після набрання чинності Указом № 405 (14.04.2014 р.).

Грошове забезпечення для призначення пенсій

Пенсії особам із числа резервістів, які мають право на пенсію згідно із Законом № 1080, та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством для військовослужбовців відповідних прирівняних посад на день звільнення зі служби у військовому резерві, загибелі, смерті або оголошення резервіста померлим.

Схеми відповідності посад резервістів та військовослужбовців затверджуються центральними органами виконавчої влади, які відповідно до законодавства здійснюють керівництво військовими формуваннями.

Тобто питання щодо порядку визначення грошового забезпечення для призначення пенсій по інвалідності резервістам та в разі втрати годувальника членам сімей загиблих резервістів вирішуватиметься після затвердження схеми відповідності посад резервістів та військовослужбовців та внесення змін до нормативно-правових актів, якими врегульовано порядок визначення грошового забезпечення під час обчислення пенсій згідно з нормами Закону № 2262.

Подання заяв на призначення пенсій

Заяви про призначення пенсії по інвалідності подаються резервістами до головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та м. Києві (далі — органи, що призначають пенсії) через уповноважені структурні підрозділи відповідних міністерств та відомств, у яких вони проходили службу (далі — уповноважені структурні підрозділи).

Заяви про призначення пенсії у разі втрати годувальника подаються членами сім’ї померлого годувальника, якому на момент смерті не було призначено пенсію, до органів, що призначають пенсії, через уповноважені структурні підрозділи міністерств та інших органів.

У разі якщо померлому годувальнику вже було призначено пенсію, заява про призначення пенсії у разі втрати годувальника подається до органу, що призначає пенсії.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42