Рентна плата

Використання води у гуртожитках

Який порядок сплати рентної плати суб’єктом господарювання, який отримує воду від водоканалу на підставі договору на поставку води та має на балансі гуртожитки, у яких вода споживається мешканцями?


Пунктом 255.1 ст. 255 Податкового кодексу визначено коло суб’єктів господарювання, які належать до платників рентної плати, а п. 255.2 цієї статті — суб’єктів господарювання, які не є платниками, це, зокрема: водокористувачі, які використовують воду виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які знаходяться на даній території в той чи інший період часу, незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок), у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб (використання води в туалетних, душових, ванних кімнатах і умивальниках та використання для утримання приміщень у належному санітарно-гігієнічному стані юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та платників єдиного податку.

Відповідно до ст. 127 Житлового кодексу гуртожитки використовуються для проживання робітників, службовців, студентів, учнів, а також інших громадян у період роботи або навчання. Під гуртожитки надаються спеціально споруджені або переобладнані для цієї мети жилі будинки.

Таким чином, оскільки населенням є сукупність людей, які знаходяться на даній території в той чи інший період часу, незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок, то вода, що використовується виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб мешканців гуртожитків, вважається такою, що використовується для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення.

Рентна плата обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої, отриманої від інших водокористувачів) водних об’єктів з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів. За обсяги води, переданої водокористувачем-постачальником іншим водокористувачам без укладення з останніми договору на поставку води, рентна плата обчислюється і сплачується таким водокористувачем-постачальником (пп. 255.11.2 п. 255.11 ст. 255 Податкового кодексу).

Отже, суб’єкт господарювання, що уклав договір на поставку води з водокористувачем-постачальником (зокрема, водоканалом) та має на балансі гуртожитки, не є платником рентної плати, якщо використовує обсяги води в таких будівлях виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб мешканців гуртожитків (населення) та для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб.

У випадку якщо таким суб’єктом господарювання обсяги води використовуються для задоволення в тому числі інших, ніж виключно питні і санітарно-гігієнічні потреби населення (зокрема, приготування їжі в їдальнях, кафетеріях з метою її реалізації за кошти, надання платних послуг з чищення, прання одягу тощо), та/або для задоволення інших, ніж виключно власні, питних і санітарно-гігієнічних потреб, то такий суб’єкт господарювання є платником рентної плати за всю фактично використану воду з урахуванням втрат води в системах водопостачання в таких будівлях (за виключенням обсягів води, переданої населенню).

Розглянемо ситуацію, коли приміщення гуртожитків надаються в оренду.

При використанні орендодавцем та орендарями приміщень гуртожитків обсягів води виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення, для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб (за умови невикористання води на будь-які інші цілі) та за наявності факту укладення такими суб’єктами господарювання договорів на поставку води з водокористувачем-постачальником води (водоканалом) рентна плата за обсяги фактично використаної води для таких цілей не сплачується.

При наданні субєктом господарювання — орендодавцем в оренду приміщень гуртожитків іншим суб’єктам господарювання — орендарем, які не мають окремо укладених договорів з водокористувачем-постачальником води (незалежно від напряму використання води орендарями), субєкт господарювання — орендодавець, який використовує обсяги води для задоволення в тому числі інших, ніж виключно питні і санітарно-гігієнічні потреби населення та/або задоволення інших, ніж виключно власні питні і санітарно-гігієнічні потреби, є платником рентної плати за всю фактично використану воду з урахуванням втрат води в системах водопостачання в таких приміщеннях (за виключенням обсягів води, переданої населенню).

У разі укладання орендарем приміщення гуртожитку окремого договору на поставку води із водокористувачем-постачальником води (водоканалом), у випадку якщо орендар здійснює використання води як для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб, так і для будь-яких інших потреб, орендар окремо є платником рентної плати за використані ним обсяги води. При цьому орендодавець наданого приміщення не сплачує рентну плату за обсяги води, використані орендарем.