ПДФО

Особливості оподаткування податком на доходи фізичних осіб

Заробітна плата родичам

Підприємство виплатило заробітну плату померлого працівника його родичу. Як відобразити в податковому розрахунку (форма № 1ДФ) таку виплату і кого слід зазначати в цій звітності?


Згідно із довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4 (далі — Порядок № 4), сума заробітної плати, яка не була одержана померлим працівником та виплачується податковим агентом членам його сім’ї, відображається у податковому розрахунку (форма № 1ДФ) під ознакою доходу «101» із зазначенням реєстраційного номера облікової картки фізичної особи такого померлого працівника.

При цьому отримання заробітної плати у вигляді спадщини, яка виплачується спадкоємцям через нотаріальне оформлення, відображається нотаріусом у податковому розрахунку (форма № 1ДФ) під ознаками доходів «113», «114» або «115» залежно від ступеня споріднення з відображенням у звітності реєстраційного номера облікової картки фізичної особи такого спадкоємця.

Коригування показників звітності

Чи потрібно подавати уточнюючий податковий розрахунок (форма № 1ДФ) за I квартал 2016 р., якщо у розділі II звітності неправильно відображено суму виплаченого доходу? Чи передбачено за таке порушення штрафні санкції?


Порядком № 4 передбачено надання уточнюючого податкового розрахунку (форма № 1ДФ).

Відображення даних у податковому розрахунку (форма № 1ДФ) здійснюється на підставі даних бухгалтерського обліку юридичної особи. У разі зазначення недостовірних даних податковий агент зобов’язаний провести коригування зазначеної звітності.

Податковий розрахунок (форма № 1ДФ) може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.

Коригування показників розділу II «Військовий збір» проводиться так: для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Військовий збір — виключення****» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Військовий збір» відобразити правильну інформацію.

При цьому у разі якщо уточнюючий податковий розрахунок (форма № 1ДФ) подається після закінчення строку його подання, то до такого платника застосовується штраф у розмірі 510 грн. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 грн. (п. 119.2 ст. 119 Податкового кодексу України, далі — Податковий кодекс).

 

Перерахування податків та зборів

При виплаті авансу за квітень 2016 р. (15 числа місяця) підприємство не сплатило до бюджетів податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Перерахування податку та збору було проведено при виплаті заробітної плати (29 квітня). Чи правильно це?


Відповідно до пп. 168.1.2. п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету.

Тобто незалежно від виду доходів (аванс, відпускні тощо) при їх виплаті платник податку — податковий агент зобов’язаний провести перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Несплата податку та збору при виплаті доходів, зокрема за першу половину місяця (авансу), є порушенням чинного законодавства, за яке передбачено нарахування пені та штрафних санкцій.

Інвестиційний дохід

У 2015 р. підприємством нараховано 865 грн. інвестиційного доходу фізичній особі. Чи потрібно зазначати цю суму у податковому розрахунку (форма № 1ДФ)?


Податковий розрахунок (форма № 1ДФ) подається податковим агентом на виконання вимог пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу. В ньому відображаються всі нараховані (виплачені) платникам податку суми доходів та нарахований та перерахований з них до бюджету податок.

Згідно з пп. 170.2.8 п. 170.2 ст. 170 Кодексу не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу, зокрема, дохід, отриманий платником податку протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів, якщо сума такого доходу не перевищує суму, визначену в абзаці першому пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу (у 2015 р - 1710 грн.).

Крім того, відповідно до пп. 165.1.49 п. 165.1 ст. 165 Кодексу не оподатковуються й інші доходи, які згідно з цим Кодексом не включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

Отже, дохід у вигляді інвестиційного активу, розмір якого у 2015 р. не перевищував 1710 грн. на рік, нарахований фізичній особі у сумі 865 грн., відображається у податковому розрахунку (форма № 1ДФ) за ознакою доходу «112».

Річний перерахунок податку

На підприємстві відсутні працівники, які користуються ПСП. Чи потрібно було у грудні 2015 р. проводити річний перерахунок податку на доходи фізичних осіб щодо кожного працівника?


Підпунктом 169.4.2 п. 169.4 ст. 164 Податкового кодексу встановлено, що роботодавець платника податку зобов’язаний здійснити, у тому числі за місцем застосування податкової соціальної пільги (далі — ПСП), перерахунок суми доходів, нарахованих такому платнику податку у вигляді заробітної плати, а також суми наданої ПСП, зокрема:

за наслідками кожного звітного податкового року під час нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року;

під час проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з таким роботодавцем.

Крім того, роботодавець та/або податковий агент має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування, незалежно від того, чи має платник податку право на застосування ПСП (пп. 169.4.3 п. 169.4 ст. 169 Кодексу).

Оскільки згідно з п. 163.1 ст. 163 Кодексу об’єктом оподаткування платника податку (як резидента так і нерезидента) є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, який складається із суми оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) протягом такого звітного податкового місяця, то з метою проведення таких перерахунків проводиться перепровірка: сум нарахованих платнику податків доходів у вигляді заробітної плати, віднесення їх до відповідного періоду (відпускних, лікарняних) окремо за кожний місяць поточного звітного року, а також наявності ПСП та правильності нарахування (утримання) податку на доходи фізичних осіб за відповідною ставкою.

Якщо за результатами проведеного перерахунку виникає недоплата або переплата податку на доходи фізичних осіб, то такий результат відображається в останньому місяці звітного року у податковому розрахунку (форма № 1ДФ) за IV квартал.

Отже, проведення перерахунку з податку на доходи фізичних осіб за відповідний звітній період є виконанням норм Податкового кодексу податковим агентом.

Відповідальність за надання ПСП

Працівнику підприємства надано ПСП на двох дітей віком до 18 років. У червні 2015 р. одному з дітей виповнилось 18 років, але бухгалтерія продовжувала до квітня 2016 р. утримувати податок з наданням пільги. Хто в даному випадку є відповідальним: підприємство чи працівник?


Порядок надання ПСП платнику податку - фізичній особі визначено ст. 169 Податкового кодексу та Порядком подання документів для застосування податкової соціальної пільги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. № 1227.

Платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування ПСП.

ПСП починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право. Роботодавець відображає у податковій звітності всі випадки застосування або незастосування ПСП згідно з отриманими від платників податку заявами про застосування пільги, а також заявами про відмову від такої пільги (пп. 169.2.2. п. 169.2 ст. 169 Податкового кодексу).

ПСП передбачена пп. 169.1.2 вищезазначеного пункту, зокрема, для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, у розмірі 100% суми пільги (у 2015 р. — 610 грн. на одну особу та при граничному розмірі заробітної плати — 1710 грн.) у розрахунку на кожну таку дитину і надається до кінця року, в якому дитина досягає 18 років.

При цьому ПСП застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати) (пп. 169.2.1. п. 169.2 ст. 169 Податкового кодексу).

У даному випадку платник податку мав право на ПСП до кінця 2015 р. У 2016 р. такий платник втрачає право на цю пільгу.

Водночас відповідно до п. 171.1. ст. 171 Кодексу особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з доходів у вигляді заробітної плати, є роботодавець, який виплачує такі доходи на користь платника податку.

Отже, відповідальним за надання ПСП в цьому випадку є податковий агент, який на підставі наданих платником податку документів зобов’язаний у тому числі відслідковувати розмір пільги з податку на доходи фізичних осіб та термін її надання щодо кожного пільговика.

Відповідальність платника податку — фізичної особи полягає, зокрема, в достовірності наданих документів роботодавцю для отримання ПСП за одним місцем роботи за трудовим наймом.

Військовий збір до бюджету

Підприємство зареєстровано в Черкаській ДПІ, але у Полтавській області має підрозділ, не уповноважений нараховувати доходи та утримувати податок із найманих осіб цього підрозділу, при цьому підприємство перебуває там на обліку як платник окремих видів податку. До якого бюджету підприємство повин-но сплачувати військовий збір: за місцем реєстрації чи за місцезнаход-женням підрозділу?


Законом України від 31.07.2014 р. № 1621-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України», який набрав чинності з 03.08.2014 р., запроваджено військовий збір у розмірі 1,5% до доходів у формі, зокрема, заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

Статтею 29 Бюджетного кодексу України (далі —  Бюджетний кодекс) визначено перелік доходів, що включаються до складу доходів Державного бюджету України.

До доходів Державного бюджету України включаються доходи бюджету, за винятком тих, що згідно зі статтями  64, 66, 69 та 71 Бюджетного кодексу закріплено за місцевими бюджетами (п. 29.1 ст. 29 цього Кодексу).

Військовий збір, що сплачується (перераховується) згідно з п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу, належить до доходів загального фонду Державного бюджету України (п. 29.2 ст. 29 Бюджетного кодексу).

Водночас відповідно до пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 цього Кодексу.

Згідно з пп. 168.4.1 п. 168.4 ст. 168 Податкового кодексу податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету згідно з Бюджетним кодексом.

Статтею 64 цього Кодексу визначено, що податок на доходи фізичних осіб податковим агентом — юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента - юридичної особи зараховується до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі.

Відповідно до абзацу першого пп. 168.4.3 п. 168.4 ст. 168 Податкового кодексу суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу. Водночас абзацом другим цього підпункту встановлено, що податок на доходи, нарахований працівникам неуповноваженого відокремленого підрозділу, юридична особа, перераховує до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого неуповноваженого відокремленого підрозділу.

Однак вищезазначена норма регламентує порядок перерахування податку до місцевого бюджету, а оскільки військовий збір зараховується до державного бюджету, зазначену в абзаці другому пп. 168.4.3 п. 168.4 ст. 168 Податкового кодексу норму не може бути застосовано для військового збору.

Таким чином, юридична особа перераховує військовий збір як за себе, так і за неуповноважений підрозділ, що знаходиться у Полтавській області, до бюджету за своїм місцезнаходженням (реєстрації), тобто в даному випадку — у Черкаській області.


Підготувала Інна ПЕТРЕНКО, оглядач «Вісника» за сприяння:
Надії ФІЛІПОВСЬКИХ,
заступника начальника Управління — начальника відділу адміністрування податку на доходи фізичних осіб
Управління адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Департаменту податків і зборів з фізичних осіб
Державної фіскальної служби України, та Департаменту комунікацій

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42