Податок на прибуток

Витрати на сплату процентів

Чи мало підприємство право відобразити у рядку 3.2.1 додатка РІ до декларації з податку на прибуток за 2015 р. зменшену на 5% суму, не враховану у складі витрат у податковому обліку до 01.01.2015 р. відповідно до п. 141.2 ст. 141 Податкового кодексу (у редакції, що діяла до 01.01.2015 р.), за борговими зобов’язаннями перед нерезидентом — пов’язаною особою?


Згідно з п. 140.2 ст. 140 Податкового кодексу для платника податку, у якого сума боргових зобов’язань, визначених в п. 140.1 цієї статті, що виникли за операціями з пов’язаними особами — нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, більш ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями над 50% суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів.

Проценти, що перевищують суму обмеження, визначеного п. 140.2 ст. 140 Податкового кодексу, які збільшили фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів у сумі, зменшеній щороку на 5%, до повного її погашення (п. 140.3 ст. 140 зазначеного Кодексу).

Пунктом 20 підрозділу 4 розділу XX цього Кодексу встановлено спеціальний порядок, відповідно до якого витрати на сплату процентів, які відповідали вимогам п. 141.1 ст. 141 Податкового кодексу, але не віднесені до складу витрат виробництва (обігу) згідно з положеннями п. 141.2 зазначеної статті у редакції, що діяла до 01.01.2015 р., підлягають врахуванню при визначенні фінансового результату до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів з 01.01.2015 р. з урахуванням обмежень, передбачених п. 140.3 ст. 140 цього Кодексу.

Для розрахунку обмежень, встановлених п. 140.2 ст. 140 зазначеної статті, невраховані відсотки станом на 01.01.2015 р. зменшуються на 5% та додаються до суми відсотків, нарахованих на користь пов’язаних осіб — нерезидентів у 2015 р.

Якщо, наприклад, відсотки, нараховані на користь пов’язаних осіб — нерезидентів у 2015 р., збільшені на суму неврахованих відсотків станом на 01.01.2015 р. відповідно до п. 141.1 ст. 141 Податкового кодексу у редакції, що діяла до 01.01.2015 р., та зменшених на 5%, не перевищують обмеження, визначені п. 140.2 ст. 140 нової редакції Кодексу, то сума таких неврахованих відсотків станом на 01.01.2015 р., зменшена на 5%, враховується у зменшення фінансового результату до оподаткування у декларації з податку на прибуток підприємств за 2015 р.

Суму відсотків, яку не було віднесено до складу витрат згідно з положеннями п. 141.2 ст. 141 Податкового кодексу (у редакції, чинній до 01.01.2015 р.), слід відобразити в рядку 3.2.1 додатка РІ до декларації з податку на прибуток.

Водночас оскільки обмеження, встановлені п. 140.3 ст. 140 цього Кодексу, стосуються саме податкових різниць, то якщо підприємство прийняло рішення не здійснювати коригування фінансового результату до оподаткування, то таке підприємство не застосовує положення п. 20 підрозділу 4 розділу ХХ цього Кодексу.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42