Податок на прибуток

Погашення дебіторської заборгованості

Дебіторська заборгованість виникла у підприємства під час перебування на спрощеній системі оподаткування. Погашення такої заборгованості відбулося, коли підприємство перейшло на загальну систему оподаткування. Як відобразити таку операцію у податковому обліку?


Пунктом 292.1 ст. 292 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) визначено, що доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 зазначеної статті цього Кодексу.

Підпунктом 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу встановлено, що об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), зазначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних ПБО або МСФЗ, на різниці, які виникають згідно з положеннями розділу III цього Кодексу.

Зауважимо, що зазначеним розділом Податкового кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці за операціями з погашення дебіторської заборгованості за послуги, що виникла в період перебування на спрощеній системі оподаткування.

Отже, операції з погашення дебіторської заборгованості, що виникла під час перебування платника на спрощеній системі оподаткування, у податковому обліку платника податку на прибуток формуються згідно з правилами бухгалтерського обліку.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42