Бухоблік

Реалізація раніше виробленої продукції

У залишках готової продукції та полуфабрикатів станом на 01.01.2015 р. обліковувалась податкова амортизація, не включена до витрат в 2014 р. Чи можна було цю суму врахувати у складі витрат під час реалізації цих товарів за новими правилами Податкового кодексу у 2015 р.?


З 01.01.2015 р. змінився порядок оподаткування податком на прибуток. Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Кодексу. Коригування здійснюються на різниці, які виникають:

  • при нарахуванні амортизації необоротних активів;
  • при формуванні резервів (забезпечень);
  • при здійсненні фінансових операцій.

При цьому для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 млн. грн., об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).

Щодо реалізації готової продукції у 2015 р., собівартість якої була сформовано у 2014 р, то за новими правилами Податкового кодексу витрати 2015 р. формуються відповідно до національних ПБО.

Згідно з п. 6 НПБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Мінфіну України від 07.02.13 р. № 73, одним із принципів формування фінансової звітності підприємства є принцип нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід порівняти доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення незалежно від часу надходження і сплати грошей.

Відображення виникнення витрат у бухгалтерському обліку здійснюється відповідно до ПБО 16 «Витрати», затвердженого наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318. Згідно із п. 4 цього ПБО до складу інших прямих витрат, які є складовою виробничої собівартості, включається зокрема, амортизація.

Таким чином, при реалізації продукції у 2015 р., яка була вироблена у 2014 р., списанню підлягала собівартість, визначена в 2014 р. за даними бухгалтерського (а не податкового) обліку, і відповідно у складі витрат під час реалізації цих товарів у 2015 р. мало бути списано саме бухгалтерську, а не податкову амортизацію, нараховану у 2014 р.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42