ПДФО

Перерахунок на повернення податку

У жовтні 2015 р. за вересень 2015 р. підприємству було повернуто кошти з держбюджету у межах компенсації середнього заробітку працівників, призваних на військову службу, але бухгалтерією підприємства перерахунок податку проведено лише у квітні 2016 р. Як відобразити у податковому розрахунку (форма № 1ДФ) такі виплати, читайте в цій статті.


Найманому працівнику, призваному на військову службу за призовом під час мобілізації, підприємством нараховано середньомісячний дохід у вересні 2015 р. у сумі 4850 грн., з них відраховано податку на доходи фізичних осіб 727,5 грн. та військового збору 72,75 грн. Доходи відображено щодо цього працівника у податковому розрахунку (форма № 1ДФ) за ІІІ квартал 2015 р. за ознакою «101».

Відповідно до п. 3 Порядку № 105 бюджетні кошти спрямовуються підприємствам, установам, організаціям на компенсацію витрат на виплату середнього заробітку працівникам, які працювали на таких підприємствах, в установах, організаціях на час призову на військову службу.

Після отримання коштів, передбачених у держбюджеті, роботодавці зобов’язані провести виплату компенсації у строки, визначені ст. 115 КЗпП.

При цьому до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються, зокрема, компенсаційні виплати з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (пп. «и» пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу).

Крім того, відповідно до пп. 169.4.3 п. 169.4 ст. 169 цього Кодексу роботодавець або податковий агент також має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та в будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування.

Тобто у разі утримання податку на доходи фізичних осіб із доходів (компенсації) працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, податковий агент має право на повернення платникові надміру утриманої суми податку шляхом зменшення суми податку на доходи фізичних осіб, що нараховуватиметься в наступних періодах.

Водночас згідно з п. 176.2 п. 176 Податкового кодексу особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок (форма № 1ДФ) до контролюючого органу за місцем свого розташування.

Відповідно до довідника ознак доходів, наведених у додатку до Порядку № 4, у разі якщо податковий агент виплачує компенсацію середнього заробітку за рахунок коштів держбюджету відповідно до Порядку № 105, такі суми відображаються у податковому розрахунку (форма № 1ДФ) за ознакою доходу «128».

Отже, у разі повернення підприємству, організації, установі коштів з держбюджету у межах компенсації середнього заробітку працівників, призваних на військову службу, платник податку проводить перерахунок на повернення податку і зазначає їх в податковому розрахунку (форма № 1ДФ) у періоді, в якому проведено такий перерахунок, з від’ємним значенням.

Оскільки перерахунок податку на доходи фізичних осіб проведено у квітні 2016 р., то суми нарахування та виплати компенсації відображаються у податковому розрахунку (форма № 1ДФ) за ІІ квартал 2016 р.

При цьому необхідно провести сторно за ознакою «101» щодо сум, які було відображено в звітності за ІІІ квартал 2015 р., та проставити їх у звітності за ІІ квартал 2016 р. зі знаком мінус щодо сум нарахованого та виплаченого доходу у графі 3а — мінус 4850 грн., графі 3 — мінус 4850 грн. та нарахованого, перерахованого податку на доходи фізичних осіб у графі 4а — мінус 727,5 грн., графі 4 — мінус 727,5 грн. А також додати ознаку «128» до графи 3а — 4850 грн., графи 3 — 4850 грн., графи 4а — 0 грн., графи 4 — 0 грн. У розділі II «Військовий збір» у графах 4а та 4 зазначити зі знаком мінус 72,75 грн. (повернення військового збору за III квартал 2015 р.).

У розділі II податкового розрахунку (форма № 1ДФ) у рядку «Військовий збір» коригування за нарахованими доходами за III квартал не проводиться, оскільки суму доходу було відображено в загальному доході і вона не змінюється.

Приклад