ПДФО

Довгострокове страхування життя

Яким чином оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором викупна сума, виплачена платнику податку — страхувальнику в поточному році у зв’язку з достроковим розірванням договору довгострокового страхування життя, розглянемо в цій статті.


Відповідно до ст. 16 Закону № 85 договір страхування — це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (надати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

Договір довгострокового страхування життя — це договір страхування життя строком на п’ять і більше років, який передбачає страхову виплату одноразово або у вигляді ануїтету, якщо застрахована особа дожила до закінчення терміну дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором. Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших п’яти років його дії, крім тих, що здійснюються у разі настання страхових випадків, пов’язаних із смертю чи хворобою застрахованої особи або нещасним випадком, що призвело до встановлення застрахованій особі інвалідності I або II групи чи встановлення інвалідності особі, яка не досягла 18-річного віку (пп. 14.1.52 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Згідно зі ст. 28 Закону № 85 дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування.

У разі дострокового припинення дії договору страхування життя страховик виплачує страхувальнику викупну суму, яка є майновим правом страхувальника за договором страхування життя.

Викупна сума — це сума, яка виплачується страховиком у разі дострокового припинення дії договору страхування життя та розраховується математично на день припинення договору страхування життя залежно від періоду, протягом якого діяв договір страхування життя, згідно з методикою, яка проходить експертизу в Уповноваженому органі, здійснена актуарієм і є невід’ємною частиною правил страхування життя. Уповноважений орган може встановити вимоги до методики розрахунку викупної суми.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом ІV Податкового кодексу, відповідно до пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 якого об’єктом оподаткування фізичної особи — резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Відповідно до пп. 164.2.15 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, викупна сума, що сплачується платнику податку за договорами довгострокового страхування життя у випадках та розмірах, визначених пп. 170.8.2 п. 170.8 ст. 170 Кодексу.

Водночас пп. 165.1.28 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу передбачено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, зокрема, викупна сума або її частина, отримана платником за договором довгострокового страхування життя, лише у випадках, визначених пп. 170.8.3 п. 170.8 ст. 170 Кодексу.

При цьому порядок застосування, зокрема, пп. 165.1.28 п. 165.1 ст. 165 зазначеного Кодексу визначається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Розпорядженням № 997 затверджено порядок застосування підпунктів 165.1.27 та 165.1.28 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу щодо страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат, отримуваних платником податку за договорами страхування, недержавного пенсійного забезпечення, пенсійного вкладу та довірчого управління.

Порядок оподаткування доходів, отриманих за договорами довгострокового страхування життя, визначено п. 170.8 ст. 170 цього Кодексу, згідно з пп. 170.8.1 якого податковим агентом платника податку — отримувача викупної суми є страховик-резидент, який нараховує викупну суму за договором довгострокового страхування життя.

Згідно з пп. «б» пп. 170.8.2 п. 170.8 ст. 170 Податкового кодексу податковий агент утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставками, встановленими п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу, з викупної суми у разі дострокового розірвання страхувальником договору довгострокового страхування життя.

Відповідно до зазначеного пункту ставка податку у 2016 р. становить 18% бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику податку.

Крім того, п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу передбачено, що тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України встановлюється військовий збір (далі — збір).

Об’єктом оподаткування збором є доходи, визначені ст. 163 Кодексу (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу), зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Ставка збору становить 1,5% об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу (пп. 1.3 цього пункту).

Пунктом 1.7 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу передбачено, що звільняються від оподаткування збором доходи, які згідно з розділом IV цього Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.

Отже, викупна сума, виплачена в поточному році у зв’язку з достроковим розірванням договору довгострокового страхування життя, оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% і військовим збором за ставкою 1,5%.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42