Рентна плата

Переробка корисних копалин

Збагачення корисних копалин — це сукупність процесів первинної обробки мінеральної сировини, що мають на меті відділення всіх цінних мінералів від порожньої породи, а також взаємне розділення цінних мінералів. У результаті збагачення корисна копалина розділяється на кілька продуктів: концентрат (один або декілька) та відходи. Крім того, у процесі збагачення можуть бути отримані проміжні продукти.
Про особливості обчислення податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин у разі, якщо в результаті первинної переробки видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) виникає декілька нових видів товарної продукції, йтиметься у цій статті.

Платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (далі — рентна плата) є суб’єкти господарювання, які набули права користування об’єктом (ділянкою) надр на підставі отриманих спеціальних дозволів на користування надрами (далі — спеціальний дозвіл) у межах конкретних ділянок надр з метою провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, у тому числі під час геологічного вивчення (або геологічного вивчення з подальшою дослідно-промисловою розробкою) в межах зазначених у таких спеціальних дозволах об’єктах (ділянках) надр (пп. 252.1.1 п. 252.1 ст. 252 Податкового кодексу).

Відповідно до пп. 252.3.1 п. 252.3 цієї статті об’єктом оподаткування рентною платою за кожною наданою у користування ділянкою надр, що визначена у відповідному спеціальному дозволі, є обсяг товарної продукції гірничого підприємства — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) (далі — товарна продукція), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин у податковому (звітному) періоді, приведеної у відповідність із стандартом, встановленим галузевим законодавством, до якої належать у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими, ніж платник рентної плати, суб’єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною.

Пунктом 252.14 ст. 252 Податкового кодексу встановлено, що у разі якщо після виникнення податкових зобов’язань з рентної плати за обсяг (кількість) відповідного виду товарної продукції платник рентної плати у будь-якому наступному податковому (звітному) періоді прийняв рішення про застосування до неї або її частини інших операцій первинної переробки, в результаті чого виник новий(і) вид(и) товарної продукції, що відрізняється(ються) від продукції, за якою платником рентної плати визнано та виконано відповідні зобов’язання з рентної плати, платник рентної плати у такому податковому (звітному) періоді визначає розмір податкових зобов’язань з рентної плати для нового(их) відповідного(их) виду(ів) товарної продукції з урахуванням виконаних податкових зобов’язань за обсяг (кількість) відповідного виду товарної продукції, що був використаний на створення нової(их) товарної(их) продукції(й), за вирахуванням сум податкових зобов’язань, які виникали за попередніми операціями з даним видом корисної копалини.

Податкова декларація з рентної плати за формою, затвердженою наказом № 719 (далі — декларація), подається платником рентної плати починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому платник отримав спеціальний дозвіл.

Платник подає декларацію, а також сплачує податкові зобов’язання з рентної плати за місцезнаходженням ділянки надр, розташованої у межах території України, або за місцем обліку платника у разі розміщення ділянки надр в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України (п. 252.25 ст. 252 Податкового кодексу).

Як обчислюються податкові зобов’язання з рентної плати за обсяги товарної продукції, отриманої в результаті здійснення операцій первинної переробки, розглянемо на умовному прикладі.

ПРИКЛАД

Гірничим підприємством (далі — підприємство) у IV кварталі 2015 р. видобуто та розміщено на складі 9000 т каолину-сирцю. При цьому задекларована та сплачена сума податкових зобов’язань за відповідний період при розрахунковій вартості (п. 252.16 ст. 252 Податкового кодексу) за 1 т каолину-сирцю у сумі 53,50 грн. та ставці рентної плати 5% від вартості товарної продукції гірничого підприємства (п. 252.22 цієї статті) становить:

9000 × 53,50 × 0,05 = 24 075 грн.

У І кварталі 2016 р. підприємством видобуто 5000 т каолину-сирцю. Водночас весь обсяг видобутої у І кварталі 2016 р. сировини та частину товарної продукції, розміщеної на складі у обсязі 7000 т, відправлено на збагачення. Таким чином, обсяг товарної продукції, до якого застосовано операції первинної переробки, становить:

5000 + 7000 = 12 000 т.

У результаті збагачення 12 000 т каолину-сирцю підприємством отримано:

· каолину, збагаченого за ціною 1600 грн./т, — 7300 т;

· каолину білого за ціною 1200 грн./т — 2100 т;

· піску для виробництва скла за ціною 244 грн./т — 1750 т.

Податкові зобов’язання за звітний (податковий) період, у якому завершено переробку, обчислюються за кожним видом отриманої товарної продукції окремо, при цьому для кожного з них складається окремий додаток 1 до декларації.

Таким чином, податкові зобов’язання становлять:

· за каолин збагачений:

ПЗ к.з = 7300 × 1600 × 0,05 = 584 000 грн.;

· за каолин білий:

ПЗ к.б. = 2100 × 1200 × 0,05 = 126 000 грн.;

· за пісок:

ПЗ п. = 1 750 × 244 × 0,05 = 21 350 грн.;

· податкові зобов’язання всього:

ПЗ всього = 584 000 + 126 000 + 21 350 = 731 350 грн.

Водночас задекларована сума податкових зобов’язань за IV квартал 2015 р. за обсяг каолину-сирцю у розмірі 7000 т, до якого застосовано операції первинної переробки, у сумі:

7000 × 53,50 × 0,05 = 18 725 грн.

підлягає зменшенню шляхом подання уточнюючого розрахунку у складі звітної (нової звітної) декларації за звітний (податковий) період, у якому завершено операції переробки, яка містить розрахунок податкових зобов’язань за обсяги товарної продукції, отриманої в результаті здійснення операцій первинної переробки.